Digitaliseringen förändrar och förbättrar fler och fler områden i våra liv. GF Piping Systems stöder dig när du aktivt reagerar på denna förändring. Som en ledande leverantör av rörsystem utvecklar vi ständigt våra produkter och skapar digitala innovationer. Alltid med målet att du och ditt företag ska stå väl rustade inför framtiden.

360° LED statusdisplay

Färgad LED-återkoppling indikerar ställdonets aktuella tillstånd. Läget är antingen "i rörelse", "öppen" eller "stängd". Det visar också om en service krävs. En 360 ° lysdiod och en extra lysdiod på toppen säkerställer att användaren enkelt kan veta den aktuella statusen, synlig från alla vinklar.

Undvik oväntade stillestånd

Mobilappen visualiserar tydligt den viktigaste diagnostiska informationen. Detta stödjer operatörer och servicepersonal att identifiera kritiska statusförändringar hos ställdonet i utmanande applikationer.

Passar alla standardventiler (ISO 5211)

Tack vare ISO-normen kan du använda ställdonet på andra standardventilgränssnitt.

Effektiv installation och uppstart

Steg-för-steg-instruktioner hjälper dig med installationen och gör hanteringen efteråt intuitiv. Signaltester och visuell feedback gör ditt liv enklare under idrifttagningen.

Kundfördelar

1. Uppackning

Manövrering på det enkla sättet. Att installera Smart Actuator är hur enkelt som helst. Enheten installeras enkelt tack vare Near-Field Communication (NFC) och WiFi-anslutning. Denna intuitiva design möjliggör ökad effektivitet och minskade stilleståndstider.

2. Driftssättning

Tack vare appen är installationen av Smart Actuator snabb och enkel, och inga ytterligare instruktioner behövs. Du kan tilldela en plats i P&ID till alla ställdon, och trådlös åtkomst i gratisappen möjliggör flexibel planering.

3. Fjärrstyrning

Fjärrstyr Smart Actuator var du än är. Med datadagboken vet du också vad som har hänt med ett ställdon under din lediga helg. Alla inställningar kan sparas och exporteras för att säkerställa optimal datatransparens.

4. Diagnostik

Kontrollera tillståndet för ett ställdon när som helst med appen och kör enkla tester själv. Störningar kan upptäckas på distans, då en varning visas automatiskt på mobiltelefonen.

Ladda ner GFs Actuator App

GF Actuator-appen gör idrifttagningen av GF elektriska ställdon dEA25-250 till en enkel match. Konfigurera ett smart ställdon via passiv NFC direkt ur lådan (utan strömförsörjning) eller kontroll via WiFi. Datalog -skärmar informerar också användare om den aktuella statusen för en ventil genom att visualisera förändringen av prestanda under ventilrörelserna.

Appen gör det möjligt för tekniker att anpassa ställdonet enligt de specifika kraven i en applikation.

Läs mer

Europa-Park, Rust, Tyskland

Europaparken i Rust startades 1975 och är Tysklands största nöjespark med en yta på 950 000 m2, inklusive 18 temaområden och mer än 100 specifika nöjesresor. Parkoperatörerna ville lösa problem med de långt spridda vattenfiltreringssystemen som är en följd av områdets stora storlek. Smart Actuator från GF Piping Systems hjälpte kunden hitta en bra lösning.

Läs mer

GF Piping Systems, Schaffhausen, Schweiz

Två värmeväxlare sitter på taket på produktionsanläggningen för GF Piping Systems i Schaffhausen för att minska fabrikens koldioxidutsläpp. En vridspjällsventil styr vilken av värmeväxlarna som för närvarande används. Att kunna kontrollera infrastrukturen i avlägsna områden ökar arbetseffektiviteten och minskar säkerhetsriskerna för våra anställda. Med introduktionen av vår Smart Actuator tvekade vi inte att installera den senaste innovationen på vårt tak, vilket förenklade interaktionen mellan personal och ställdon oerhört.

Relaterade produktprogram

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building