Ett rörsystems integritet är avgörande för ägaren/operatörerna av processanläggningar för vatten, gas och kemikalier. GF Piping Systems specialister kan kontrollera svetsningar på fältet och inspektera prov i vårt toppmoderna testlaboratorium och erbjuder certifieringen "Klar för användning" via mikroskopanalys, visuella inspektioner och praktisk provning. Denna uppmärksamhet på detaljer aktiverar beslut som är underbyggda med information under ett projekts hela verksamhet. Prestanda säkerställda, för din sinnesfrid.

När rörsystemets integritet är avgörande:

Vi säkerställer konstant drift för vatten-, gas- och kemikalietillämpningar.

Lös hot mot dina tillgångar:

Ta emot den information som krävs för att fatta informerade beslut under konstruktionen, driften och underhållet av din installation.

Sinnesfrid:

Prover inspekteras i vårt toppmorderna testlaboratorium.

En beprövad leverantör och ett namn som du kan lita på:

Vi är specialister på plaströrstillämpningar med 60+ år av erfarenhet.

Vi hjälper dig att förebygga skador innan de uppstår. GF Piping Systems tillhandahåller olika sätt att bedöma om ett rörsystem kommer att fungera korrekt i framtiden.

Vi erbjuder två system som levererar orubbliga data om ditt systems data baserat på vetenskap vilket ger dig ständig sinnesfrid när det gäller din verksamhet. Ultrasonic NDT (oförstörande testning) tillhandahåller testningsalternativ vid monteringstidpunkten medan Pipe Condition Assessment kan användas under driften för att erhålla verkliga data om rörsystemets tillstånd.

Ultrasonic NDT

 Vid montering av ett system kommer de mest kritiska delarna att vara svetsfogar – som ofta ses som ett systems svagaste punkt och är mycket kritiska för en säker och tillförlitlig funktion. Med Ultrasonic NDT kan du fortsätta med tillförsikt tack vare vetenskapliga bevis på att svetsfogarna är säkra.

Pipe Condition Assessment

Om ett system har körts i flera år måste slitaget på materialen kontrolleras för att säkerställa att driften kan fortsätta. Pipe Condition Assessment hjälper dig att planera ditt underhåll och att få reda på om allting går enligt planeringen. Tack vare innovativ testning och analysmetoder kan vi utföra en bedömning av tillståndet för att uppskatta den återstående livslängden.

Referensfall: FARYS Water Utility, Gent, Belgien

När Lahti Aqua, en finsk kommunal leverantör av vattentjänster (dricks- och avloppsvatten), ville få en djupare förståelse för den uppskattade livslängden för sina rörinstallationer, inledde de ett samarbete med GF Piping Systems för att ta fram en omfattande rapport. Genom att utvärdera rörkonditionen kunde de undvika att byta ut cirka 20 km rör per år.  

Referensfall: Bedömning av rörens skick i Lahtis, Finland

När Lahti Aqua, en finsk kommunal leverantör av vattentjänster (dricks- och avloppsvatten), ville få en djupare förståelse för den uppskattade livslängden för sina rörinstallationer, inledde de ett samarbete med GF Piping Systems för att ta fram en omfattande rapport. Genom att utvärdera rörkonditionen kunde de undvika att byta ut cirka 20 km rör per år.  Kontakta en expert

Tack för att du visar intresse för våra speciallösningar: vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt. För att ge dig den bästa servicen ber vi dig ge oss lite kort information om ditt projekt, så att vi kan tilldela den rörkonsult som passar bäst för dina behov. 

 

Våra lösningar

Related Systems

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige