GF Signet kloranalyssystem är ett allt i ett-system som är konstruerat för att mäta fritt klor och klordioxid. Det går snabbt att ställa i ordning och enkelt att montera, analysatorerna matas med en strömförsörjning på 100-240 V AC, två utgångar på 4 till 20 mA och två mekaniska reläer med torrkontakter.

Inbyggd flödesregulator

Möjliggör systeminstallation i alla serviceledningar med ett tryckintervall från 1 till 8 bar (15 till 120 psi).

Snabb och enkel montering

Den unika, integrerade klara flödescellen kombinerar sensorer, födesregulator, filter och flödesindikator med variabel yta i en kompakt enhet.

Inbyggd flödesregulator

Upprätthåller konstant flöde och tryck till sensorerna oberoende av inloppstemepraturen.

Reagensfri mätning

Reagensfri mätning ger många fördelar inklusive att det inte blir något farligt avloppsflöde att dränera, ingen månatlig kostnad för reagens, ingen kostnad för byte av pumprör vartannat år, lägre vattenanvändning och omedelbar uppdatering av klornivåerna jämfört med uppdateringar var fjärde minut jämfört med konkurrenternas enheter.

Georg Fischer Signet LLC, Irwindale, CA

5462 North Irwindale Avenue

91706 Irwindale

USA

GF logo on the headquarters building