Återspolningsfilter, finfilter eller sneda filter: För att skydda dricksvatteninstallationen mot partiklar erbjuder GF Piping Systems en stor mängd filter. Regelbundet underhåll ger hygieniskt säkert dricksvatten.

Variabilitet

GF Piping Systems filterutbud tillhandahåller den mest lämpliga lösningen för varje dricksvatteninstallation.

Underhåll

Det går att underhålla GF Piping Systems filter med minimal arbetsinsats från automatisk återspolning till sköljning, filterborttagning och manuell rengöring.

Kvalitet

Alla delar tillverkas av metall och plast av hög kvalitet vilket leder till ett filterelement med lång livslängd som kan stå emot höga drifttemperaturer med lätthet.

Hygien

Filtret är den första skyddsnivån för dricksvatteninstallationen. Tack vare den innovativa filtertekniken kan inga partiklar försämra vattencirkulationen.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building