Filter

Filter fungerar som skyddselement för dricksvatteninstallationen för att hålla följande ventiler fria från inspolade partiklarsom rost och sand.

Återspolningsfilter, finfilter eller sneda filter: För att skydda dricksvatteninstallationen mot partiklar erbjuder GF Piping Systems en stor mängd filter. Regelbundet underhåll ger hygieniskt säkert dricksvatten.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building