Kalkylator för k-faktor beräkning

K-Factor Calculator: Determine the number of pulses generated by GF Signet flow sensors

K-faktorer är kalibreringsvärden (impulser per volymenhet) som används för att omvandla flödessensorns utmatade frekvenser till flödeshastighet. Denna beräkning hjälper dig att bestämma korrekt K-Factor för din flödessensor.

GF Signet publicerar K-faktorer för vatten enbart i gallons (impulser per gallon) och liter (pulser per liter) för alla flödessensorer i alla tillämpliga rörsensorer och material och/eller i alla tillämpliga monteringsstorlekar och material. Kontakta GF Piping Systems Japan för JIS K-faktorer.

K-faktorer för andra vätskor än vatten måste bestämmas empiriskt, normalt på plats med hjälp av en sekundär standard. Antalet impulser per volumetrisk enhet kan variera beroende på medium och installation. För optimala prestanda måste systemet kalibreras efter installationen

  • Välj den typ av rördel som du använder.
  • Välj Signet flödessensor som du använder.
  • Fyll i parametrar för att erhålla K-faktorn.

OBSERVERA: För andra rörstorlekar kan statistiska K-faktorer vara tillgängliga i verktyget K-Factor Calculator. Kontakta alternativt helt enkelt teknisk support för ytterligare information. Rörets grovhet kan påverka K-faktorn som inte beaktas i beräkningsmetoden. K-faktorer för följande val beräknas och är approximativa värden. Utför en flödeskalibrering för att uppnå bästa tänkbara resultat.

Kontakt

Marina Valentine

Head of Marketing & Communications, BU Americas

Georg Fischer LLC

9271 Jeronimo Road

92618 Irvine

USA