Verktyg för dimensionering av tryckregleringsventiler

PRV Sizing Tool: Finding the right dimension for pressure-regulating valves

Val av korrekt ventildimension är viktigt för att säkerställa optimal konstruktion för rörsystemet. Detta beräkningsverktyg hjälper dig att välja korrekt dimension för tryckreglerventilen till din tillämpning.

  • Välj först ventiltyp, rördiameter, tryckområde och önskad enhet (metrisk eller brittisk standard) från ventildata.
  • Mata sedan in önskat tryck (P1 eller P2) och flödet Q som kontrollvariabler. 
  • Beräkningsverktyget visar då hystereskurvan för ventilen i den valda dimensionen. Punkten på kurvan representerar den arbetspunkt som skapats under de angivna parametrarna. Använd skjutreglaget under kurvan för att reglera ventilens dimension och du kommer omedelbart att hitta resultatet som visas på kurvan.

Om driftpunkten är i det gula området bör du ange en mindre dimension för din ventil i skjutreglaget under kurvan. Om diagrammet inte visar en driftpunkt ska du kontrollera att den valda flödeshastigheten är inom det maximala flödet för den valda ventilen och att trycket matchar valet av tryckområde.

Kontakt

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building