GF Piping Systems utbud av tryckregleringsventiler, som är tillverkade av helgjutna plastdelar håller trycket i ett rörsystem med ett fördefinierat värde och eliminerar risken för överbelastning. Dessa ventiler, som innehåller den senaste tryckreglertekniken är kompakta och enkla att montera och kan konfigureras för att antingen reducera eller behålla trycket. Den innovativa modulkonstruktionen minimerar underhållet.

Konstant tryck för säkerhet

Dessa ventiler är extremt effektiva på att hålla systemtrycket under den inställda värdet eller på en konstant nivå för fullständig säkerhet under drift.

Enkla att montera och konfigurera.

Dessa tryckregleringsventilers moduluppbyggda konstruktion gör dem enkla att integrera i befintliga system och konfigurera dem för att reducera eller behålla trycket efter behov.

Ingen maskinbearbetning

Ventilerna maskinbearbetas inte. De har helgjutna plasthus utan yttre bultar vilket garanterar konsekvent kvalitet under hela livslängden.

Minimala utrymmeskrav

Ventilernas yttre dimensioner har strömlinjeformats - utan avsteg från prestanda - så att de kan monteras i begränsade utrymmen.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building