Tryckreglerventiler (PRV)

Fullständig tryckreglering, noll säkerhetsrisk: GF Piping Systems tryckreglerventiler är enkla att montera och använda och de har hög tillförlitlighet.

GF Piping Systems utbud av tryckregleringsventiler, som är tillverkade av helgjutna plastdelar håller trycket i ett rörsystem med ett fördefinierat värde och eliminerar risken för överbelastning. Dessa ventiler, som innehåller den senaste tryckreglertekniken är kompakta och enkla att montera och kan konfigureras för att antingen reducera eller behålla trycket. Den innovativa modulkonstruktionen minimerar underhållet.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building