GF Piping Systems utbud av tryckregleringsventiler, som är tillverkade av helgjutna plastdelar håller trycket i ett rörsystem med ett fördefinierat värde och eliminerar risken för överbelastning. Dessa ventiler, som innehåller den senaste tryckreglertekniken är kompakta och enkla att montera och kan konfigureras för att antingen reducera eller behålla trycket. Den innovativa modulkonstruktionen minimerar underhållet.

Konstant tryck för säkerhet

Dessa ventiler är extremt effektiva på att hålla systemtrycket under den inställda värdet eller på en konstant nivå för fullständig säkerhet under drift.

Enkla att montera och konfigurera.

Dessa tryckregleringsventilers moduluppbyggda konstruktion gör dem enkla att integrera i befintliga system och konfigurera dem för att reducera eller behålla trycket efter behov.

Ingen maskinbearbetning

Ventilerna maskinbearbetas inte. De har helgjutna plasthus utan yttre bultar vilket garanterar konsekvent kvalitet under hela livslängden.

Minimala utrymmeskrav

Ventilernas yttre dimensioner har strömlinjeformats - utan avsteg från prestanda - så att de kan monteras i begränsade utrymmen.

Tryckreduceringsventil typ 582

Tryckreduceringsventil av typ 582 är hållbar, driftsäker och enkel att använda och dess konstruktion minskar trycket på utloppssidan. Den används för att reducera högre tryck från huvudledningar eller för att skydda känsliga enheter mot att skadas av för högt tryck.

Tryckeduceringsventil typ V82

Tryckeduceringsventil V82 är tillverkad av hållbar, korrosionsfri plast och har ett manöverdon som är hermetiskt tätat mot aggressiva medier i rörsystemet. Den innovativa konstruktionen gör det möjligt att montera den i alla tänkbara positioner. Denna ventil är dessutom tillverkad för rör av större dimensioner.

Tryckhållningsventil typ 586

Tryckhållningsventil 586 är även känd som en överströmnings-. säkerhets- eller mottrycksventil och fungerar genom att hålla trycket i ventilen konstant hela tiden och därigenom säkerställa att systemet i sin helhet fungerar problemfritt. Detta är ett smart tillbehör för alla rörsystem och tillverkas av helgjuten plast av hög klass.

Tryckhållningsventil typ V86

Tryckhållningsventilen V86 arbetar för att hålla trycket i ventilen konstant hela tiden och därigenom säkerställa att systemet i sin helhet fungerar problemfritt. Den är avsedd för rör av större dimensioner.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building