En förbättring av vattnets kvalitet för att minska dess påverkan på processer och miljön är alltid en utmaning. GF Piping Systems klarar dessa utmatningar med ett omfattande systemerbjudande av rör, rördelar, ventiler och den idealiska fogningstekniken samt ett optimalt anpassat urval av komponenter för automationsteknik.

value-bar-icon-1 Lösningar som håller länge

Korrosionsfria system tillverkade av plast ger lösningar som håller länge även i krävande miljöer och när aggressiva kemikalier behöver transporteras.

value-bar-icon-6 Process- och kostnadseffektivitet genom smarta lösningar

Innovativa plaströrsystem ger bästa tänkbara kostnad för ägande och låga underhålls- och driftkostnader. Genom att tillhandahålla ett stort utbud av automatiserade och övervakande produkter möjliggör GF Piping Systems både ekonomisk drift och en säker process.

wolke Hållbara produktval

Plaströrsystem ger låg klimatpåverkan vid tillverkning och transporter jämfört med motsvarande metallrörsystem. Tack vare god flödesprestanda och släta innerytor bidrar våra produkter till ett ökat flöde vilket ger ett minskat behov av driftenergi. Dessa faktorer leder till en positiv inverkan på CO2-avtrycket.

value-bar-icon-3 Heltäckande rörsystem

GF Piping Systems erbjuder mer än 60 000 produkter och kan tillhandahålla kundanpassade specialkomponenter för applikationer inom vattenbehandling.

Högsta tänkbara nivå av säkerhet och tillförlitlighet

Allt från processer för dricksvatten, avloppsvatten, processvatten, till badhus och vattenparker för rekreation. Beroende på applikation står våra kunder inför olika utmantingar när det gäller vattenhanteringsprocessen. Det sträcker sig från framställning av dricksvatten till rening av förorenat vatten som ska återbördas till naturen.

Relaterade system

contact-image-jan-ångman.jpg

Jan Ångman

Försäljningschef Sverige

VA & Industri

Georg Fischer AB

Liljeholmsstranden 5

117 43 Stockholm

Stockholm

Sverige