Vattenbehandling

Hållbar vatteninfrastruktur: Vattenbesparande teknik för vattenreningsindustrin

Vattenreningsmarknaden står inför flera kritiska frågor, med ökande urbanisering och global uppvärmning som resulterar i ett av de största problemen, nämligen vattenbrist. Dessutom blir regleringen av vattenutsläpp strängare och råvarupriserna stiger, samtidigt som infrastrukturen åldras i den utvecklade världen. Det gör att leverantörer hamnar under press för att hänga med i digitaliseringen, i syfte att ha en konkurrensfördel i framtidens industri. Att förbättra kvaliteten på vattnet för att minska dess påverkan på processer och miljö är alltid en utmaning. GF Piping Systems tar sig an dessa utmaningar med ett omfattande systemutbud av rör, kopplingar, ventiler och den anpassade sammanfogningstekniken samt ett optimalt anpassat urval av komponenter för automationsteknik.

Att hantera vattnets kretslopp har blivit allt viktigare och mer komplext. Intelligent processautomations-teknologi och produkter med säkrad tillförlitlighet ger värdefulla bidrag till framtiden. GF Piping Systems erbjuder heltäckande lösningar för alla applikationer genom hela vattnets kretslopp, från kemiska doseringssystem och mediafiltreringsapplikationer till jonbytare.

Processautomation

Vattenreningsmarknaden står inför flera kritiska problem med ökande urbanisering och global uppvärmning, vilket resulterar i en av de största problemen, nämligen vattenbrist. Processautomation har en integrerad roll i det växande behovet av vattenbesparing. På GF Piping Systems erbjuder vi djup applikationskunskap om hela vattenbehandlingsprocessen. Med vår domänexpertis har vi stor erfarenhet av att övervinna utmaningar i vattenreningsprocessen.

Högsta nivå av säkerhet och tillförlitlighet

Dricksvatten, avloppsvatten, avsaltningsanläggningar, akvarier och simbassänger: Våra kunder står inför olika utmaningar när det gäller vattenrening beroende på användningsområde - från att säkerställa hög vattenkvalitet till att tillhandahålla tillförlitliga mätningar och att följa strikta regler.

Relaterade produktprogram

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building