Vi använder vår kunskap och erfarenhet av den kompletta kontrollkedjan för att lösa hela processutmaningen. Med dig i varje steg i processen, möjliggör vi design, urval och installation av kompletta processautomations-system. Med processautomation kan GF Piping Systems förse alla kunder inte bara med delar av högsta kvalitet utan med en allt-i-ett-lösning.

En leverantör

Vi är den kompletta leverantören av processkontrollkedjor - inte bara en ventil, sensor, display eller styrenhet - allt speciellt anpassad efter kundens behov, i ett produktutbud med gemensamt designspråk.

En partner

Ett partnerteam för kvalitet och kompletta system. En enda hjälp i alla aspekter; För att aktivt hantera förändringar, ständigt förnya och leverera fullständig sinnesro.

En process

Designa, välj, installera och förvalta din infrastruktur via en sömlös försäljningsprocess med anpassningsfunktioner och enkel beställning.

En platform

Framtidssäkra hela ditt rörsystem med intelligent integration, få insikt och effektivitet, allt enkelt under hela installationen.

Vi erbjuder ett sant partnerskap med en enhetlig vision för aktivt vattenskydd

Marknaden för vattenrening står inför flera kritiska utmaningar med ökad urbanisering och global uppvärmning, vilket resulterar i ett av vår tids största problem, nämligen vattenbrist. Processautomation har en integrerad roll inom det växande behovet av vattenbesparing. På GF Piping Systems erbjuder vi djup applikationskunskap om hela vattenbehandlingsprocessen. Med vår expertis har vi stor erfarenhet av att lösa utmaningar för vattenreningsprocesser. Dessa inkluderar bland annat att garantera hög vattenkvalitet, tillhandahålla tillförlitliga mätningar och säkerställa stränga regler.

  • Korrosionsfria systemlösningar
  • Högre effektivitet i vattencykeln med ökad produktivitet
  • Lägre drifts- och totala kostnader

Vi erbjuder hela paketet med våra produkter och lösningar, tillhandahåller en högkvalitativ installation, ett högt kvalificerat team av experter som står vid våra kunders sida varje steg på vägen över hela världen, och digitaliserade tjänster som säkerställer att ert projekt ligger i framkant på marknaden .

Rätt ventil för din applikation

Vi erbjuder ett av de mest omfattande ventilsortimenten, så att du kan hitta rätt matchning för din applikation. Våra ventiler finns i ett brett urval av dimensioner, material, kemisk resistans, standarder, manövrering, driftsprinciper och röranslutningar och är konstruerade för lång livslängd. Att kombinera rätt ventilval och vår höga produktkvalitet leder till en gynnsam total ägandekostnad.

Pålitlig manövrering med flexibilitet i konfigurationen

Med vårt modulära tänkande kan ventiler och ställdon kombineras flexibelt, och ytterligare funktioner, som lägesställare eller övervakningsenheter, kan läggas till som tillval. Naturligtvis erbjuder vi ett helt sortiment av plastsystem som klarar tuffa miljöer. Ett brett utbud av tryckreglerande ventiler och tillbehör kompletterar vår manöverdonsportfölj.

Noggrann och tillförlitlig mätning är grunden för robust processkontroll

Vårt mätutbud täcker dina behov: flöde, pH, konduktivitet, nivå, temperatur och olika parametrar för vattenkvalitet. De flesta sensorer finns i samma plast som för motsvarande rörsystem och är därför mycket resistenta mot kemikalier. Våra plug-and-play-mätprodukter är självförklarande, lätta att underhålla och erbjuds med lämpliga installationsbeslag.

Pålitlig manövrering med konfigurationsflexibilitet

Den smarta designen gör livet enkelt. Alla våra mätparametrar kan anslutas med samma sändare, en sann multiparameterkontroll. På grund av sin modulära design kan ytterligare funktioner som batchkontroll eller kommunikationsteknik läggas till när som helst. Våra kontrollprodukter är enkla att använda, har intuitiva menystrukturer och kan uppgraderas modulärt

Prata med en expert

Related Systems

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building