Linjär kulventil 546

Denna linjära kulventil tillhandahåller okomplicerad kontroll även i komplexa processer tack vare dess linjära flödesgenskaper. Med en mängd material tillgängliga är dess tillämpningsområden obegränsade. De noggrant utförda kulorna möjliggör ett linjärt flöde även för minimala flödeshastigheter.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building