iFIT är ett innovativt monteringssystem med en unik adaptermodulteknik för dricksvatten och värme. Tack vare dess moduluppbyggda system har iFIT 50 % färre delar men ändå fler kombinationsmöjligheter är konventionella monteringssystem. En följd av detta är att det kräver mindre lager samtidigt som det erbjuder maximal flexibilitet. Enkel och säker montering av rör av polybuten (PB) och komposit i flera lager (ML) med tryckmonteringskoppling är möjlig för hand utan behov av dyra och tunga verktyg.

Snabb och enkel montering för hand

Bara några få steg krävs för en säker koppling tack vare iFIT tryckmonteringssystem som har ett inspektionsfönster i adaptern och ett klickljud när adaptern pluggas in i modulen för hand.

Hög driftsäkerhet

De material som används är mycket beständiga mot korrosion och flagning. iFIT är sålunda mycket lämpligt för användning vid rörarbeten och värme. Fyra O-ringar säkerställer en tät koppling under mer än ett decennium.

Väldigt ekonomiskt

iFIT-systemet kräver 50 % färre komponenter och sparar extra utgifter. Detta leder till mycket lägre lagerkostnader samtidigt som kostnaderna för egna och dyra verktyg elimineras.

Rördelar med höga prestanda

iFIT-rördelar är tillverkade av högprestandaplast (PPSU) och är decificeringsbeständig mässing med låg blyhalt. Vid behov kan adaptrarna demonteras och rördelens stomme kan återanvändas.

Plaströr

Robusta plaströr med låg vikt är idealiska för användning i ett stort utbud av tillämpningar. Dessa universalrör är mångsidiga men ändå hållbara och erbjuder tillförlitlig och godkänd kvalitet.

Flerskiktsrör

Kompositrör med flera lager kombinerar fördelarna med plast och metall. Tack vare plastens flexibilitet och metallens styrka är rören idealiskt lämpade för att stå emot det stora utbud av temperaturer och tryck som finns i både kall- och varmvattensystem.

Adaptrar och övergångar

Adaptrar och övergångar är avgörande för sammanfogning av alla typer av rör, oavsett om det är metall- , plast- eller blandade rörsystem. GFs utbud spänner över många olika material och erbjuder tillförlitliga fogar samtidigt som de är enkla att montera.

Böjar och vinklar

Böjar och vinklar är väldigt viktiga rördelar som enkelt ändrar rörets riktning. Vårt omfattande utbud omfattar inte bara många olika material utan också olika vinklar för att enkelt passa till ditt rörsystem.

Huvar, lock och proppar

Huvar och lock från GF Piping System finns i olika dimensioner, i olika material för att passa alla dina behov. Temporära proppar gör trycktestningen av en monterad rörledning enklare.

Skarvmuffar

Förenkla rörinstallationsprocessen med skarvmuffar. De limmas, svetsas eller fogas mekaniskt för att skapa en trycktät förbindning och är speciellt konstruerade för att enkelt monteras på rör utan att det krävs extra utrustning.

Förgreningsrör/fördelare

GF Piping Systems förgreningsrör och fördelare används för att distribuera dricksvatten från en försörjningsledning till flera olika dricksvattenledningar. Alla vattenförande rördelar tillverkas av korrosionsbeständiga material för att stå emot höga tryck och temperaturer i byggnadstekniska installationer.

Förminskningar

Förminskningar används för en smidig övergång mellan två rör eller rördelar med olika dimensioner. De finns i korta eller långa versioner och i centriska eller excentriska versioner.

T-rör, Y-rör och korsrör

När du skapar förgreningar gör T-/Y-rör och korsrör installationen mycket enklare. Dessa rördelar är finns ett flertal material täcker flera olika dimensionsområden

Rörutlopp och rörboxar

Med GF Piping Systems boxar kan rör bytas enkelt utan att skada väggen tack vare boxens flexibla stöd.

Rengöringsverktyg

Speciella rengöringsmedel för plast används för intensiv rengöring och avfettning av jämna ytor. De är nödvändiga för att förbereda rör, rördelar, profiler, plåtar och folier och säkerställer säker koppling av plast.

Skärverktyg

Om ett rör måste skäras exakt är det mycket viktigt att ha ett skärverktyg som klarar uppgiften. GF Piping Systems utbud omfattar toppmoderna skärmaskiner som kan skära många olika rörstorlekar och material korrekt och snabbt.

Expansionsverktyg

Öka ett rörs diameter utan att skada det kan inte vara enklare tack vare GF Piping Systems utbud av slitstarka expansionsverktyg. Hela processen är snabb och effektiv och röret är garanterat läckagesäkert när det är färdigt.

Skalnings- och avfasningsverktyg

GF Piping Systems tar bort krånglet med skalning och avfasning. Enkelt att använda skalningsverktyg för att säkerställa konsekvent skalningskvalitet vid preparering av rörytor samtidigt som avfasningsverktyg är konstruerade för att avfasa rör med olika diameter på nolltid.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sweden