Procesní Automatizace

Společně jako jeden : Zjednodušujeme procesní automatizaci.

Nabízíme skutečné partnerství s jednotnou vizí aktivní ochrany vody

Trh úpravy vody čelí několika zásadním problémům s rostoucí urbanizací a globálním oteplováním, což má za následek jednu z největších obav, a to nedostatek vody. Průmyslové společnosti produkují více znečištěné odpadní vody, což vytváří výzvy pro technologie úpravy vody v mnoha různých průmyslových odvětvích. Rostoucí přísné předpisy o bezpečnosti a udržitelnosti týkající se manipulace s chemikáliemi, zajišťují vyšší standardy ochrany životního prostředí a lidského zdraví díky větší kontrole opětovného použití, regenerace a recyklace chemikálií. Procesní automatizace má nedílnou roli v rostoucí potřebě ochrany vody. Ve společnosti GF Piping Systems nabízíme hluboké aplikační znalosti o celém procesu úpravy vody. Díky našim odborným znalostem v oboru máme rozsáhlé zkušenosti s překonáváním výzev procesu úpravy vody. Patří mezi ně zaručení vysoké kvality vody, zajištění spolehlivých měření a zajištění přísných předpisů.

Process Automation Isometric

Jak naše řešení pro procesní automatizaci zajišťují...

stabilní kvalitu vody

Průmyslové aplikace vyžadují různé úrovně kvality vody, ale nejdůležitější je, zaručit spolehlivou kvalitu vody pro danou aplikaci. Naše Inteligentní řešení pro různé vodní systémy a aplikace nabízejí příležitost ke zvýšení produktivity i efektivity vašich procesů a zároveň tak i ke zlepšení služeb zákazníkům.

 

efektivitu výroby a snížení provozních nákladů

GF řešení pro automatizaci zjednodušují monitorování a řízení procesů snižují náklady údržbu a umožní Vám předcházet selhání systému. Naše pokročilá potrubní řešení jsou vyrobena z lehkých plastových materiálů, což přispívá nejen ke snadnější a rychlejší instalaci než u kovových řešení, ale i údržbě. Díky nekorozivním materiálům může být životnost, oproti běžným řešením, často i několikanásobně delší.

 

inteligentní proces

Produkty GF Piping Systems pomáhají měřit a analyzovat procesní veličiny, jako je tlak, teplota, hladina a vlhkost. Naše řešení pro automatizaci procesů pomáhají monitorovat a řídit procesy s cílem snížit náklady na údržbu, kontrolu systému a snížit tak pravděpodobnost selhání systému. Šetřete svůj čas: svěřte svůj závod nejbezpečnějším automatizovaný rešením s naším optimalizovaným párováním měřících prvků a automatizace.

 

optimalizaci spotřeby energie

Pokud je potřeba pneumatické nebo elektrické ovládání,  máme pro Vás řešení. S nižším provozním momentem na našich plastových ventilech Vám pomáháme šetřit energii a umožňujeme  použít kompaktnější varianty pohonů bez kompromisů ve výkonu. Náš komplexní přístup zaručuje bezproblémovou integraci od potrubí po řídicí systém.

 

nižší ekologickou stopu díky našim udržitelným procesům

Cílem naší snahy je redukce obalů, včetně papírové dokumentace. Nekorozivní plastové systémy nejen pomáhají snížit úniky, ale také zajišťují dlouhou životnost. Abychom Vám zajistili nejlepší použití a instalaci pro Váš provoz, poskytujeme zákazníkům podporu na každém kroku. V závislosti na zvolené technologii spojování je k dispozici nejmodernější kontrola kvality, od digitální kontroly svarovů (WBI) až po nedestruktivní testování (NDT) v kombinaci s digitální dokumentací. Ušetřete na výkonu čerpadla díky optimalizovanému návrhu a menší tlakové ztrátě v celém systému.

 

Produkty

Nabízíme kompletní balíček našich produktů a řešení, který zajišťuje špičkovou kvalitu instalace, vysoce kvalifikovaný tým odborníků, který stojí po boku našich zákazníků na každém kroku .

 

All_Process_Automation_Products
Správný automatický ventil pro vaši aplikaci


Nabízíme jednu z nejrozsáhlejších řad ventilů, která vám umožní najít správný typ pro vaši aplikaci. Naše automatizované ventily jsou k dispozici v širokém výběru rozměrů, materiálů, norem, ovládání, principů činnosti ,připojení a jsou tak navrženy pro dlouhou životnost. Kombinace správného výběru ventilu a vysoké kvality našich výrobků vede k nízkým provozním nákladům.

 

Spolehlivé ovládání s flexibilní konfigurací


Díky našemu modulárnímu uspořádání lze ventily a pohony flexibilně kombinovat a volitelně přidávat další funkce, jako jsou polohovadla nebo inteligentní monitorovací zařízení. Samozřejmě nabízíme celou řadu celoplastových provedení, která jsou schopna odolávat náročným podmínkám. Naši nabídku pohonů doplňuje široká škála ventilů pro regulaci tlaku a příslušenství.

 

 

Přesné měření je základem spolehlivého řízení procesu

Nabízíme široké spektrum měřících prvků, které pokryje vaše potřeby: průtok, pH, vodivost, hladina, teplota a kvalita vody. Většina senzorů je k dispozici v plastovém provedení pro odpovídající potrubní systémy a jsou tak vysoce odolné vůči chemikáliím. Naše měřicí senzory jsou typu plug-and-play jsou uživatelky přivětivé, snadno se udržují a jsou nabízeny s vhodnými instalačními armaturami.

 

Přesné řízení v celé automatizační smyčce

Náš chytrý design Vám usnadňuje život. Všechny naše měřicí parametry lze propojit se stejným převodníkem, což je skutečná víceparametrová řídicí jednotka. Díky jejich modulární konstrukci lze kdykoli přidat další funkce, jako je řízení dávkování nebo doplňková komunikační technologie. Naše převodníky mají snadné a intuitivní ovládání a lze je modulárně rozšiřovat.

Automatizace procesů hraje nedílnou roli v rostoucí potřebě úspory vody. Řídicí smyčka procesní automatizace pro plastové potrubní systémy zjednodušuje návrh, plánování a instalaci mnoha průmyslových aplikací pro úpravu vody.

Stáhnout leták

Iontová výměna: Water Innovations Inc. - USA

S rostoucím nedostatkem vody se její kvalita postupem času stále více zatěžuje rozpuštěnými pevnými látkami - společnost Water Innovations se specializuje na iontovou výměnu a recyklaci vody za účelem výroby deionizované vody. Umožňují zákazníkům, jako jsou výrobci desek s plošnými spoji nebo zákazníci z oblasti leteckého strojírenství, recyklovat v uzavřeném cyklu vlastní vodu, aby splnili své požadavky na kvalitu vody. Společnost GF je dlouhodobým strategickým partnerem společnosti Water Innovations a dodává širokou škálu produktů pro automatizaci těchto procesů. Spolehlivost, podpora a pomoc ze strany společnosti GF Piping Systems znamenaly, že se společnost Water Innovations uchýlila k využití celé rodiny produktů, které pomáhají jejím zákazníkům recyklovat stovky milionů litrů vody.

 

Stáhnout leták

Reverzní osmóza: Ekopak - Belgium

Společnost Ekopak využívá procesní automatizaci od společnosti GF Piping Systems k vybavení svých kontejnerových řešení prodávaných v duchu "voda jako služba", aby zákazníkům poskytovala udržitelnou vodu. Na vstupu do systému dochází k velkému kolísání kvality, což znamená, že společnost Ekopak musí neustále sledovat kvalitu vody nejen na vstupu i výstupu ze systému, ale také mezi nimi. Jen tak je schopna úspěšně řídit daný proces. Společnost Ekopak tak považuje regulaci a automatizaci procesu za klíčovou pro dodávání stálé kvality zákazníkům. Společnost GF Piping Systems pomáhá společnosti Ekopak v rámci celého procesu a úzce spolupracují pro udržitelnější budoucnost.

 

Stáhnout leták

Filtrace: Pure life Carbon - Canada

Zemědělství v současné době čelí náročné výzvě - musí zásobovat potravinami stále větší počet lidí a zároveň se stát udržitelnějším. Kanadská společnost Pure Life Carbon proto vyvinula pěstební média na bázi uhlíku pro vnitřní zemědělství. V porovnání s tradičními pěstebními médii jsou nejen uhlíkově neutrální, ale také vyžadují o 90 % menší objem materiálu při pěstování rostlin. Společnost GF Piping Systems poskytuje řešení pro automatizovanou a efektivní výrobu.

Stáhnout leták

Filtrace: Rochem - India

Společnost Rochem Separation Systems, věrná svému mottu "Recreate, rejuvenate, retrieve", vyvíjí řešení pro mobilní úpravu vody. Díky tomu se denně zpracuje až 200 000 litrů vody prostřednictvím řady procesů, jako je reverzní osmóza nebo nanofiltrace. Ve snaze poskytovat zákazníkům vysokou a spolehlivou kvalitu vody se společnost Rochem již 20 let spoléhá na výrobky společnosti GF Piping Systems.

Zjednoddušujeme procesní automatizaci

Connected water – Vodní mikrosítě

Připojte se k Antoinu Walterovi, Jacobu Bossaerovi (BOSAQ) a Giladu Yogevovi (Fluence), kteří diskutují o decentralizované úpravě vody a vizi vodohospodářské infrastruktury v 21. století.

Udržitelná řešení automatizace procesů

Zjistěte, jak může zavedení automatizační smyčky pro plastové potrubní systémy zjednodušit návrh, plánování a instalaci více aplikací úpravy vody, a to od odborníků. 

Water 4.0 - Budoucnost vody

Experti ze společnosti GF Piping Systems spojily své síly, aby diskutovaly o budoucnosti vody. Water 4.0 se zaměří na to, jak digitalizace a udržitelnost jdou ruku v ruce při řešení největších výzev.

Zjednodušujeme procesní automatizaci

Jako dodavatel kompletních řešení umožňujeme našim zákazníkům navrhovat, vybírat, instalovat a provozovat řešení pro automatizaci procesů. Procesní automatizace je s námi snadná. Díky procesní automatizaci může společnost GF Piping Systems dodat každému zákazníkovi nejen díly nejvyšší kvality, ale také řešení "vše v jednom".

Souvysející systémy

×

Sign up for our newsletter

Don't want to miss what's new for process automation? With our quarterly newsletter we keep you up to date! Please enter your contact information below so we can add you to our mailing list.

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Podolí 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building