Vårt hållbara ekologiska fotavtryck

Stöder den globala ansträngningen

Som ett företag som är aktivt över hela världen är det vår mission att visa vårt engagemang genom att stötta våra kunders framgång med innovativa, energibesparande lösningar som gör det kollektiva globala fotavtrycket mer hållbart.

Hållbar verksamhet

GF Piping Systems gör flödet hållbart: Miljöbestämmelser, vattenbrist samt konsumenternas och samhällets ökade behov av grönare och mer hållbara lösningar är en viktig uppsättning trender som i sin tur skapar nya kundbeteenden. Våra lösningar förbättrar våra kunders hållbarhet när det gäller energianvändning och det CO2-fotavtryck. Det samtidigt som GF stöttar sina kunders hållbara framgång genom att öka deras effektivitet under installation och drift.

Allting är kopplat

Vi förstår att allting är kopplat - om vi tillhandahåller energieffektiva, miljövänliga produkter och tjänster kan våra kunder sänka sina CO2-utsläpp. Slutligen är det endast genom att göra hållbara lösningar tillgängliga för våra kunder som vi aktivt kan bidra till den globala ansträngningen för hållbarhet tillsammans.

30 % mindre energiförbrukning för datacenter

75 miljarder lilter vatten sparas varje år i Sao Paulo-projekt

12,5 ton reduktion av CO2-utsläpp i ett trevåningars kontorshus

Hållbara utvecklingsmål

På företagsnivå medverkar GF i UN Global Compact genom att GF Piping Systems bidrar direkt till FN:s hållbara utvecklingsmål. Support för den globala insatsen inkluderar målen för god hälsa och välbefinnande, rent vatten och sanitet, industriinnovation och infrastruktur, hållbara städer och kommuner, ansvarig konsumtion och produktion liksom klimatåtgärder.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige