Georg Fischer er stolt av sin lange suksesshistorie med røtter som går mer enn 200 år tilbake da Johann Conrad Fischer la grunnlaget. Det som begynte i 1802 med et lite smelteanlegg for kopper og utviklingsarbeid for nye legeringer har siden utviklet seg til den globale industrielle virksomheten vi kjnner i dag. Mot slutten av det 19. århundret begynte selskapet først å produsere de mangeårige formbare støpejernsbeslagene, og danne grunnlaget for dagens divisjon GF Piping Systems. I dag er det etablert som en ledende leverandør av rørsystemer for sikker og pålitelig transport av væsker og gasser. Til tross for den konstante endringen er kundesentrert innovasjon og  bærekraft fortsatt de definerende verdiene for GF Piping Systems.