Celistvost potrubního systému hraje pro vlastníka/provozovatele vodáren, plynáren a chemických provozů zásadní roli. Specialisté GF Piping Systems mohou ověřit svary přímo na místě nebo analyzovat vzorky v naší nejmodernější a akreditované laboratoři pro testování materiálů a na základě mikroskopické analýzy, vizuálních analýz a praktického testování připraví individuální certifikaci. Díky těmto informacím se můžete správně rozhodovat v průběhu celého projektu. Ručíme za kvalitu, pro váš klid.

Pokud je jednotnost potrubí zásadní:

Zaručujeme konstantní provoz pro vodárenská, plynárenská a chemická zařízení.

Vyřešte problém s ohrožením provozů:

Získejte požadované informace k tomu, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí během projektu, obsluhy a údržby namontovaného zařízení.

Pro váš klid:

Vzorky se ověřují v naší nejmodernější zkušební laboratoři.

Osvědčený dodavatel a jméno, kterému můžete důvěřovat:

Jsme odborníci na plastové potrubí s více než 60 lety zkušeností.

Pomáháme vám minimalizovat škody ještě dříve, než k nim dojde. GF Piping Systems nabízí různé metody posouzení toho, zda bude konkrétní potrubní systém v budoucnu řádně fungovat.

Nabízíme dva systémy, které pravidelně poskytují data o systému, a vy tak můžete být kdykoli bez obav. Ultrazvuková defektoskopie (NDT, Non-Destructive Testing) nabízí možnosti testování při montáži, zatímco analýzu stavu trubek lze využít během provozu pro získání reálných dat o stavu potrubních systémů.

Ultrasonic NDT

 Při montáži systému je nejkritičtější svařování – často je považováno za nejslabší bod systému a pro bezpečný a spolehlivý provoz je velmi důležité. S ultrazvukovou defektoskopií si můžete být jistí, a to díky vědeckému důkazu, že svary jsou bezpečné.

Pipe Condition Assessment

Pokud daný systém funguje několik let, je nutné zkontrolovat opotřebování, aby bylo možné pokračovat v provozu. Posouzení stavu trubek vám pomůže naplánovat údržbu a zjistit, zda vše funguje podle plánu. Díky inovativním metodám testování a analýzy můžeme provádět posouzení stavu a odhadnout zbývající životnost.

Sledovat video

Referenční případ: FARYS Water Utility, Gent, Belgie

Při instalaci rozvodů pomocí bezvýkopové techniky horizontálního směrového vrtání (HDD) se uplatňují velké tahové síly, které mohou ohrozit funkčnost svaru: Společnost FARYS, belgická vodárenská společnost ve Flandrech, našla v ultrazvukovém nedestruktivním testování dokonalé řešení pro tuto náročnou instalaci.  

Sledovat video

Referenční případ: Posouzení stavu potrubí v Lahti, Finsko

Když společnost Lahti Aqua, finský městský poskytovatel vodohospodářských služeb (pitné a odpadní vody), hledala hlubší informace o odhadované zbývající životnosti svých potrubních instalací, navázala spolupráci se společností GF Piping Systems a vypracovala komplexní zprávu. Posouzení stavu potrubí jim pomohlo vyhnout se výměně přibližně 20 km potrubí ročně.  Naše řešení

Track & Trace

Specializované řešení pro lepší přehled: Sběr dat v terénu, který udrží Váš projekt na správné cestě.

ProSite

Specializované prostředky: tok materiálu, kdykoli ho potřebujete.

Související systémy

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Odštěpný závod č.p. 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building