Dla właścicieli/operatorów zakładów wodociągowych, gazowych czy chemicznych integralność systemu rurowego ma kluczowe znaczenie. Specjaliści GF Piping Systems testują połączenia na miejscu instalacji oraz badają próbki materiałów w naszym najnowocześniejszym, akredytowanym laboratorium i po dokładnych analizach mikroskopowych, kontrolach wzrokowych i testach praktycznych wydają certyfikaty „przydatności do danego zastosowania”. Taka dbałość o szczegóły pozwala podejmować świadome decyzje na każdym etapie realizacji projektu. Dzięki temu nie musisz się więcej martwić o wydajność.

Kiedy integralność rurociągu ma kluczowe znaczenie:

Gwarantujemy stałą sprawność instalacji wodnej, gazowej czy chemicznej.

Eliminacja zagrożeń:

Podczas projektowania, eksploatacji i konserwacji podejmuj świadome decyzje oparte na zgromadzonych informacjach.

Spokój ducha:

Próbki są badane w naszym najnowocześniejszym laboratorium.

Sprawdzony dostawca i marka, której możesz zaufać:

Posiadamy ponad 60 lat doświadczenia w dziedzinie systemów rurowych z tworzywa.

Pomagamy zapobiegać uszkodzeniom jeszcze zanim one wystąpią. GF Piping Systems dostarcza wiele rozwiązań pozwalających ocenić, czy system rurowy będzie w przyszłości działać prawidłowo.

W naszej ofercie znajdują się dwa systemy do szybkiego gromadzenia danych o stanie instalacji, dzięki którym będziesz mieć pewność, że Twoja instalacja długo pozostanie sprawna. Ultradźwiękowe badania nieniszczące (NDT) umożliwiają testowanie połączeń na miejscu instalacji, zaś ocena stanu rur podczas eksploatacji dostarcza rzeczywiste dane na temat stanu systemu rurowego.

Ultrasonic NDT

 Podczas instalowania systemu największą uwagę należy zwrócić na połączenia – to właśnie one są uważane za najsłabszy punkt instalacji i mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i niezawodnego działania systemu. Dzięki ultradźwiękowym badaniom nieniszczącym masz naukowy dowód, że połączenia są takie, jak trzeba.

Pipe Condition Assessment

Jeśli instalacja działa już od kilku lat, okresowo musisz sprawdzać, czy stopień zużycia materiałów pozwala na jej dalsze użytkowanie. Ocena stanu rur pomaga planować prace konserwacyjne i zapewnić zgodność z harmonogramem. Dzięki innowacyjnym metodom badania i testowania możemy ocenić stan instalacji i na podstawie tej oceny oszacować pozostały czas eksploatacji systemu.

Powiązane systemy

Nasze rozwiązania

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska