Tilstandsanalyse

Spesialisert innsikt: Forsikret kontroll som gir deg sinnsro.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Vi hjelper deg å forhindre skade før det skjer. GF Piping Systems har forskjellige metoder for å vurdere om et rørsystem vil fungere ordentlig i fremtiden.

Vi tilbyr to systemer som leverer pålitelige data om status for systemet ditt, basert på vitenskap, og som gir deg trygghet for driften til enhver tid. Ultrasonic NDT (Non-Destructive Testing) gir testmuligheter på installasjonsstedet, mens Pipe Condition Assessment kan brukes under drift for å skaffe seg reelle data om tilstanden til rørsystemer.

Ultrasonic NDT

Pipe Condition Assessment

Våre løsninger

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building