Tính toàn vẹn của hệ thống đường ống là điều cần thiết cho chủ sở hữu/người vận hành các nhà máy xử lý nước, khí đốt và hóa chất. Các chuyên gia của GF Piping Systems có thể kiểm tra các mối hàn tại công trường hoặc kiểm tra các mẫu trong phòng thí nghiệm vật liệu hiện đại được công nhận của chúng tôi nhằm đưa ra chứng nhận "Phù hợp để hoạt động" thông qua phân tích hiển vi, kiểm tra trực quan và thử nghiệm thực tế. Sự chú ý đến từng chi tiết này cho phép đưa ra các quyết định sáng suốt trong suốt quá trình hoạt động của dự án. Đảm bảo hiệu suất, để bạn yên tâm.

Khi tính toàn vẹn của đường ống là điều cần thiết:

Chúng tôi đảm bảo hoạt động liên tục cho các ứng dụng nước, khí đốt và hóa chất.

Giải quyết các mối đe dọa đối với tài sản của bạn:

Nhận thông tin cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt trong quá trình thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống của bạn.

Yên tâm:

Các mẫu được kiểm tra trong phòng thí nghiệm hiện đại của chúng tôi.

Một nhà cung cấp đã được chứng minh và một cái tên bạn có thể tin tưởng:

Chúng tôi là những chuyên gia ứng dụng đường ống nhựa với hơn 60 năm kinh nghiệm.

Chúng tôi giúp bạn ngăn chặn thiệt hại trước khi nó xảy ra. GF Piping Systems cung cấp các cách khác nhau để đánh giá liệu hệ thống đường ống có hoạt động bình thường trong tương lai hay không.

Chúng tôi có hai hệ thống cung cấp dữ liệu ổn định về trạng thái hệ thống của bạn, dựa trên cơ sở khoa học, giúp bạn luôn yên tâm về hoạt động của mình. Thử nghiệm không phá hủy (NDT) bằng siêu âm đưa ra các tùy chọn thử nghiệm tại điểm lắp đặt, còn Đánh giá tình trạng đường ống có thể được sử dụng trong quá trình vận hành để thu thập dữ liệu thực tế về trạng thái của hệ thống đường ống.

Ultrasonic NDT

Khi lắp đặt một hệ thống, các bộ phận quan trọng nhất sẽ là mối hàn – thường được coi là điểm yếu nhất của hệ thống và rất quan trọng đối với sự vận hành an toàn và đáng tin cậy. Với NDT siêu âm, bạn có thể tiến hành một cách đảm bảo nhờ có bằng chứng khoa học rằng các mối hàn đều an toàn.

Pipe Condition Assessment

Nếu một hệ thống đã hoạt động trong vài năm, cần phải kiểm tra độ hao mòn của vật liệu để đảm bảo có thể tiếp tục hoạt động hay không. Đánh giá tình trạng đường ống giúp bạn lập kế hoạch bảo trì và biết liệu mọi thứ có diễn ra theo đúng tiến độ hay không. Nhờ các phương pháp phân tích và thử nghiệm sáng tạo, chúng tôi có thể thực hiện đánh giá tình trạng để ước tính thời gian tồn tại còn lại.

Xem video

Trường hợp tham khảo: FARYS Water Utility, Gent, Belgium

Khi Lahti Aqua, một nhà cung cấp dịch vụ nước (nước uống và nước thải) của thành phố Finish, đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về thời gian tồn tại ước tính còn lại cho việc lắp đặt đường ống của họ, họ đã hợp tác với GF Piping Systems để phát triển một báo cáo toàn diện. Đánh giá tình trạng đường ống đã giúp họ tránh được việc thay thế khoảng 20 km đường ống mỗi năm.

Xem video

Trường hợp tham khảo: Đánh giá tình trạng đường ống ở Lahti, Phần Lan

Khi Lahti Aqua, một nhà cung cấp dịch vụ nước (nước uống và nước thải) của thành phố Finish, đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về thời gian tồn tại ước tính còn lại cho việc lắp đặt đường ống của họ, họ đã hợp tác với GF Piping Systems để phát triển một báo cáo toàn diện. Đánh giá tình trạng đường ống đã giúp họ tránh được việc thay thế khoảng 20 km đường ống mỗi năm.Các giải pháp của chúng tôi

ProSite

Tài chuyên ngành: Vật liệu dòng chảy, sẵn sàng khi bạn đang

Các hệ thống liên quan

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building