Phân tích điều kiện

Nhận thức chuyên biệt: Đảm bảo hiệu suất, để bạn yên tâm

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Chúng tôi giúp bạn ngăn chặn thiệt hại trước khi nó xảy ra. GF Piping Systems cung cấp các cách khác nhau để đánh giá liệu hệ thống đường ống có hoạt động bình thường trong tương lai hay không.

Chúng tôi có hai hệ thống cung cấp dữ liệu ổn định về trạng thái hệ thống của bạn, dựa trên cơ sở khoa học, giúp bạn luôn yên tâm về hoạt động của mình. Thử nghiệm không phá hủy (NDT) bằng siêu âm đưa ra các tùy chọn thử nghiệm tại điểm lắp đặt, còn Đánh giá tình trạng đường ống có thể được sử dụng trong quá trình vận hành để thu thập dữ liệu thực tế về trạng thái của hệ thống đường ống.

Ultrasonic NDT

Pipe Condition Assessment

Các giải pháp của chúng tôi

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building