Varmtvands-Energiberegner

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Hvordan virker værktøjet?

GF Piping Systems har sammen med forskere fra Ostfalia University of Applied Sciences udviklet en online-beregner, som kan bruges til nemt og hurtigt at beregne den mængde energi, der skal til for at levere varmt vand i bygninger.

Hvordan kan en så kompleks beregning gøres så let?

Den brugervenlige online "Varmtvands-Energiberegner" er resultatet af omfattende udviklingsarbejde fra GF Piping Systems og Ostfalia University of Applied Sciences. Beregningerne er baseret på de aktuelt gældende DIN-standarder og yderligere forudsætninger, som er vist. Et første referenceprojekt, hvor resultaterne blev simuleret før optimering, viser, at resultaterne af beregningerne er realistiske. Dataevalueringen bliver løbende forfinet og verificeret på rigtige bygninger. Værktøjet giver værdifulde input til at beslutte, hvornår investeringen i at optimere et varmtvandssystem i en bygning begynder at betale sig.

Hvordan kan energiforbruget til varmt vand reduceres?

I princippet kan tre tekniske tiltag bruges til at reducere energiforbruget til produktion af varmt vand – udover at reducere selve varmtvandsforbruget:

  • reparation af isoleringen omkring varmtvandsrør og fittings
  • indstilling af det optimale driftspunkt for varmtvandscirkulationen med Hycleen Automation System og dets elektroniske indreguleringsventiler
  • modernisering af installationsteknologien: effektiviteten af varmtvandsproduktionen og cirkulationspumpen afhænger normalt af alderen på den anvendte teknologi. Dybest set, jo nyere teknologi, jo højere effektivitet.

Det skal bemærkes, at drikkevandshygiejne grundlæggende er vigtigere end at spare på energien.

Hvad gør hydraulisk balancering?

Fejlfri hydraulisk afbalancering reducerer mængden af cirkulerende varmt vand. Lavere systemtemperaturer er muliggjort ved at reducere de termiske tab. Jo dårligere den hydrauliske afbalancering og jo større termiske tab, jo højere er den energimængde, der skal til for at opretholde de temperaturer, der er afgørende for upåklagelig drikkevandshygiejne. Den nødvendige pumpekapacitet er også tilsvarende højere. Derudover resulterer de øgede temperaturer i et større DeltaT til omgivelsestemperaturen, hvilket igen øger køletabene i cirkulationssystemet og lagertanken.

Hvad kan der opnås med Hycleen Automation System?

Hycleen Automation System sikrer, at det optimale driftspunkt indstilles ved løbende at overvåge installationens tilstand. Som følge heraf cirkulerer en mindre mængde varmt vand ved lavere temperaturer, hvilket naturligvis opretholder de specificerede hygiejnestandarder. Unødvendigt høje temperaturer og strømningshastigheder forårsaget af et ikke-eksisterende, dårligt justeret eller uvedligeholdt hydraulisk balanceringssystem hører fortiden til. Rørsektioner, der lider af store termiske tab, kan identificeres og opgraderes for at forbedre energieffektiviteten ved at reparere mangelfuld isolering.

Dokumenteret succes

Energiforbruget blev effektivt reduceret med op til 25 % sammenlignet med et konventionelt drikkevandssystem ved at bruge mekaniske indreguleringsventiler. Læs Reference-rapportent om energieffektivisering af varmtvandsanlægget til 100 lejligheder. 

Hycleen Automation System

Hycleen Automation System Hycleen Automation System

Hycleen Automation System fra GF Piping Systems gør det nemmere at opfylde drikkevandshygiejnestandarder i store bygninger og reducerer energiforbruget til produktion af varmt vand. Det sikrer stabile vandtemperaturer, skyller rørene, vedligeholder cirkulationsventilerne og logger alle data. Vandtemperaturen kan sænkes uden at øge risikoen for legionella.

Systemet er nemt at installere og idriftsætte. Elektroniske ventiler med sensorer og regulatorer er forbundet til den centrale styreenhed, masteren, via kun et kabel til strømforsyning og overførsel af data. Masteren overvåger sensorerne, rapporterer eventuelle uregelmæssigheder og styrer systemet. Den kan også betjenes fra ethvert sted ved hjælp af en app og integreres i bygningsstyringssystemet (CTS).

Kontakt

Georg Fischer A/S

Roskildevej 342E

2630 Taastrup

Danmark

GFPS_R023_Td1jyHWhp1.jpeg