Energiecalculator voor warmtapwaterinstallatie

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Hoe is de Tool tot stand gekomen?

GF Piping Systems heeft samen met wetenschappers van de Hogeschool Ostfalen deze online Tool ontwikkeld waarmee eenvoudig en snel de hoeveelheid energie kan worden berekend die nodig is voor de warmtapwatervoorziening in gebouwen. 

Hoe werkt de Tool?

Hoe kan zo'n complexe berekening zo eenvoudig worden uitgevoerd?

De Tool is het resultaat van een uitgebreide studie van GF in samenwerking met de Ostfalia Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen. Een eerste referentieproject, waarbij de resultaten vóór de optimalisatie werden gesimuleerd, toont aan dat de resultaten van de berekeningen realistisch zijn. De gegevensevaluatie wordt voortdurend verfijnd en geverifieerd op basis van data van echte locaties en gebouwen. De Tool biedt waardevolle input om te beslissen wanneer de investering van de optimalisatie van een warmtapwatersysteem wordt terugverdiend en geld gaat opleveren.

Hoe kan het energieverbruik voor warmtapwater worden verminderd?

In principe kunnen drie technische maatregelen worden toegepast om het energieverbruik voor de productie van warmtapwater te verlagen - afgezien van het verlagen van het warmtapwaterverbruik zelf:

  • de isolatie rond de warmtapwaterleidingen en afsluiters herstellen
  • het instellen van de juiste parameters van de warmtapwaterinstallatie met het Hycleen Automation System en de circulatie-afsluiters van GF
  • modernisering van de installatietechniek: het rendement van de warmtapwaterproductie en van de circulatiepomp is meestal afhankelijk van de leeftijd van de gebruikte techniek. In principe geldt: hoe nieuwer de technologie, hoe hoger het rendement.

Belangrijk is wel dat drinkwaterhygiëne fundamenteel belangrijker is dan energiebesparing.

Wat doet hydraulisch balanceren?

Een perfecte hydraulische balancering vermindert de hoeveelheid circulerend warmtapwater. Lagere systeemtemperaturen worden mogelijk gemaakt door vermindering van de warmteverliezen. Hoe slechter de hydraulische balancering en hoe groter de warmteverliezen, hoe hoger de hoeveelheid energie die nodig is om de temperaturen te handhaven die essentieel zijn voor een perfecte drinkwaterhygiëne. Ook de benodigde pompcapaciteit is in dat geval groter. Bovendien leiden de hogere temperaturen tot een grotere DeltaT ten opzichte van de omgevingstemperatuur, wat op zijn beurt de warmteverliezen in het circulatiesysteem en de opslagtank verhoogt.

Wat kan het Hycleen Automation Systeem bereiken?

Het Hycleen Automation Systeem zorgt ervoor dat het optimale werkpunt wordt ingesteld door continu de conditie van de installatie te monitoren. Hierdoor circuleert een kleinere hoeveelheid warmtapwater bij lagere temperaturen, uiteraard met behoud van de gestelde hygiënische normen. Onnodig hoge temperaturen en doorstroming, veroorzaakt door een niet bestaand, slecht afgesteld of niet onderhouden hydraulisch balanceringssysteem, behoren tot het verleden. Leidinggedeelten met hoge warmteverliezen kunnen worden geïdentificeerd en vernieuwd om de energie-efficiëntie te verbeteren door de gebrekkige isolatie te herstellen.

Bewezen succes

Vergeleken met een traditioneel drinkwatersysteem werd het energieverbruik effectief met 25% verlaagd door het gebruik van intelligente thermostatische regelafsluiters. Lees het referentierapport over de energie-efficiëntie upgrade van het warmtapwatersysteem voor 100 appartementen. 

Hycleen Automation System

Hycleen Automation System Hycleen Automation System

Het Hycleen Automation System van GF Piping Systems maakt het eenvoudiger om te voldoen aan de hygiënische drinkwaternormen in collectieve installaties en vermindert het energieverbruik voor de collectieve warmtapwaterinstallatie. Het zorgt voor stabiele watertemperaturen, spoelt de leidingen door, onderhoudt de circulatie-afsluiters en registreert alle gegevens. 

Het systeem is eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen. Intelligente thermostatische regelafsluiters met sensoren en regelaars worden via slechts één kabel aangesloten op de centrale regeleenheid, de master, voor de stroomvoorziening en de gegevensoverdracht. De master bewaakt de sensoren, meldt eventuele afwijkingen en regelt het systeem. Het systeem kan ook vanaf elke locatie worden bediend met behulp van een app en worden geïntegreerd in het gebouwbeheersysteem. Parameters kunnen ook worden aangepast in de cloud, waar ook gegevens kunnen worden afgelezen.

Neem contact met ons op:

Georg Fischer N.V.

Lange Veenteweg 19

8161 PA Epe

Nederland

GF logo on the headquarters building