Energikalkulator for varmtvann

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Hvordan virker verktøyet?

GF Piping Systems har sammen med forskere fra Ostfalia University of Applied Sciences utviklet en online kalkulator som kan brukes til å enkelt og raskt beregne mengden energi som behøves for å gi varmtvann i bygninger.

Hvordan kan en en så kompleks kalkulasjon gjøres så enkelt?

Den brukervennlige online "Energikalkulatoren for varmtvann" er et resultat av et omfattende utviklingsarbeid av GF Piping Systems og Ostfalia University of Applied Sciences. Beregningene er basert på gjeldende DIN-standarder og ytterligere forutsetninger, som er vist. Et første referanseprosjekt hvor resultatene ble simulert før optimalisering viser at resultatene av beregningene er realistiske. Dataevalueringen blir kontinuerlig foredlet og verifisert på ekte bygninger. Verktøyet gir verdifulle innspill for å avgjøre når investeringen for å optimalisere et varmtvannssystem i en bygning skal begynne å gi resultater.

Hvordan kan energiforbruket for varmtvann reduseres?

I prinsippet kan tre tekniske tiltak brukes for å kutte energiforbruket for å produsere varmtvann – bortsett fra å redusere selve varmtvannsforbruket:

  • reparasjon av isolasjonen rundt varmtvannsrør og rørdeler
  • stille inn det optimale driftspunktet for varmtvannssirkulasjonen med Hycleen Automation System og dens elektroniske balanseringsventiler.
  • modernisering av installasjonsteknologien: effektiviteten til varmtvannsproduksjonen og sirkulasjonspumpen avhenger vanligvis av alderen til den involverte teknologien. I hovedsak, jo nyere teknologi, jo høyere effektivitet.

Det bør bemerkes at drikkevannshygiene er grunnleggende viktigere enn å spare energi.

Hva gjør hydraulisk balansering?

Feilfri hydraulisk balansering reduserer mengden sirkulerende varmtvann. Lavere systemtemperaturer muliggjøres ved å redusere de termiske tapene. Jo dårligere den hydrauliske balanseringen er og jo større det termiske tapet er, desto høyere energimengde er nødvendig for å opprettholde temperaturene som er avgjørende for en upåklagelig drikkevannshygiene. Den nødvendige pumpekapasiteten er også tilsvarende høyere. I tillegg gir de økte temperaturene et større DeltaT til omgivelsestemperaturen, som igjen øker kjøletapene i sirkulasjonssystemet og lagertanken.

Hva kan Hycleen Automation System oppnå?

Hycleen Automation System sikrer at det optimale driftspunktet settes ved å kontinuerlig overvåke installasjonens tilstand. Følgelig sirkulerer en mindre mengde varmtvann ved lavere temperaturer og opprettholder selvfølgelig de spesifiserte hygienestandardene. Unødvendig høye temperaturer og strømningshastigheter forårsaket av et ikke-eksisterende, dårlig justert eller ikke vedlikeholdt hydraulisk balanseringssystem hører fortiden til. Rørseksjoner som lider av høye termiske tap kan identifiseres og oppgraderes for å forbedre energieffektiviteten ved å reparere mangelfull isolasjon.

Bevist suksess

Energiforbruket ble effektivt redusert med opptil 25 % sammenlignet med et konvensjonelt drikkevannssystem ved å bruke mekaniske innreguleringsventiler. Les Referanserapport om energieffektivisering av varmtvannsanlegget for 100 leiligheter.

Hycleen Automation System

Hycleen Automation System Hycleen Automation System

Hycleen Automation System fra GF Piping Systems gjør det enklere å oppfylle standarder for drikkevannshygiene i storskala bygninger og redusere energiforbruket for å produsere varmtvann. Den sikrer stabile vanntemperaturer, spyler rørene, vedlikeholder sirkulasjonsventilene og logger alle data. Vanntemperaturen kan senkes uten å øke risikoen for legionella.

Systemet er enkelt å installere og sette i drift. Elektroniske ventiler med sensorer og regulatorer er koblet til den sentrale kontrollenheten, masteren, via kun en kabel for strømforsyning og overføring av data. Masteren overvåker sensorene, rapporterer eventuelle avvik og kontrollerer systemet. Den kan også betjenes fra et hvilket som helst sted ved hjelp av en app og kan integreres i styringssystemet fro byggningen.

Kontakt

Ciro Nigro