Kalkulator energii ciepłej wody

Energy efficiency hot water

Zużycie energii na ciepłą wodę: oblicz, symuluj, optymalizuj

Dyskusja o efektywności energetycznej i ochronie klimatu do tej pory ledwie skupiała się na zużyciu energii do produkcji ciepłej wody w budynkach. Obecnie do produkcji ciepłej wody często potrzeba więcej energii niż do ogrzewania w dobrze izolowanym budynku. Najwyższy czas zatem skierować ten obszar również na zwiększenie efektywności energetycznej. Nowy internetowy „Kalkulator energii ciepłej wody” firmy GF Piping Systems ułatwia obliczenie zużycia energii. Możliwa jest również symulacja wielkości potencjalnej oszczędności oraz długości okresu amortyzacji – w zależności od wybranych technicznych środków optymalizacji.

Menu

Jak działa narzędzie?

Firma GF Piping Systems wraz z naukowcami z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Ostfalii opracowała kalkulator online, za pomocą którego można łatwo i szybko obliczyć ilość energii potrzebnej do zapewnienia ciepłej wody w budynkach.

Jak można tak łatwo wykonać tak złożone obliczenia?

Łatwy w użyciu internetowy „Kalkulator energii ciepłej wody” jest wynikiem szeroko zakrojonych prac rozwojowych prowadzonych przez GF Piping Systems i Uniwersytet Nauk Stosowanych w Ostfalii. Obliczenia opierają się na aktualnie obowiązujących normach DIN i założeniach, które przedstawiono w dalszej części. Pierwszy projekt referencyjny, podczas którego wyniki były symulowane przed optymalizacją, pokazuje, że rezultaty obliczeń są realistyczne. Ocena danych jest stale udoskonalana i weryfikowana na rzeczywistych budynkach. Narzędzie zapewnia cenny wkład w podejmowanie decyzji, kiedy inwestycja w optymalizację systemu ciepłej wody w budynku zacznie się opłacać.

Jak można zmniejszyć zużycie energii na ciepłą wodę?

Zasadniczo można zastosować trzy środki techniczne w celu zmniejszenia zużycia energii do produkcji ciepłej wody – oprócz samego zmniejszenia zużycia ciepłej wody:

  • naprawa izolacji wokół rur i kształtek
  • ustawienie optymalnego punktu pracy obiegu ciepłej wody za pomocą systemu automatyki Hycleen i jego elektronicznych zaworów równoważących
  • unowocześnianie technologii instalacji: sprawność wytwarzania ciepłej wody i pompy obiegowej zwykle zależy od wieku stosowanej technologii. Zasadniczo im nowsza technologia, tym wyższa wydajność.

Należy zauważyć, że higiena wody pitnej jest zasadniczo ważniejsza niż oszczędzanie energii.

Co robi równoważenie hydrauliczne?

Bezbłędne równoważenie hydrauliczne zmniejsza ilość krążącej ciepłej wody. Niższe temperatury systemu są możliwe dzięki zmniejszeniu strat ciepła. Im gorsze zrównoważenie hydrauliczne i im większe straty cieplne, tym większa ilość energii potrzebna do utrzymania temperatur niezbędnych do zachowania nienagannej higieny wody pitnej. Odpowiednio wyższa jest również wymagana wydajność pompy. Ponadto podwyższone temperatury skutkują większym przyrostem względem temperatury otoczenia, co z kolei zwiększa straty chłodzenia w układzie cyrkulacyjnym i zbiorniku magazynowym.

Co można zyskać dzięki systemowi automatyki Hycleen?

System automatyki Hycleen zapewnia ustawienie optymalnego punktu pracy poprzez ciągłe monitorowanie stanu instalacji. W konsekwencji mniejsza ilość ciepłej wody krąży w niższych temperaturach, oczywiście przy zachowaniu określonych standardów higieny. Niepotrzebne wysokie temperatury i natężenia przepływu spowodowane przez nieistniejący, źle wyregulowany lub niekonserwowany układ równoważenia hydraulicznego należą do przeszłości. Odcinki rurociągów, które cierpią na duże straty ciepła, można zidentyfikować i zmodernizować w celu poprawy efektywności energetycznej poprzez naprawę wadliwej izolacji.

System automatyki Hycleen

Hycleen Automation System Hycleen Automation System

System automatyki Hycleen firmy GF Piping Systems ułatwia spełnienie standardów higieny wody pitnej w dużych budynkach i zmniejsza zużycie energii do produkcji ciepłej wody. Zapewnia stabilną temperaturę wody, przepłukuje rury, konserwuje zawory cyrkulacyjne i rejestruje wszystkie dane. Temperaturę wody można obniżyć bez zwiększania ryzyka wystąpienia legionelli.

System jest łatwy w instalacji i uruchomieniu. Elektroniczne zawory z czujnikami i sterownikami są połączone z nadrzędną, centralną jednostką sterującą za pomocą tylko jednego kabla do zasilania i przesyłania danych. Jednostka ta monitoruje czujniki, zgłasza wszelkie nieprawidłowości i kontroluje system. Może być również obsługiwana z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji i zintegrowana z systemem zarządzania budynkiem.

Kontakt

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building