Warm Water Energie Calculator

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Hoe werkt het gereedschap?

GF Piping Systems heeft samen met wetenschappers van de Hogeschool Ostfalia een online calculator ontwikkeld waarmee eenvoudig en snel kan worden berekend hoeveel energie nodig is voor de warmwatervoorziening in gebouwen.

Hoe kan zo'n ingewikkelde berekening zo gemakkelijk worden uitgevoerd?

De eenvoudig te gebruiken online "Energiecalculator voor warm water" is het resultaat van uitgebreid ontwikkelingswerk door GF Piping Systems en de Hogeschool Ostfalen. De berekeningen zijn gebaseerd op de thans geldende DIN-normen en verdere aannames, die worden weergegeven. Een eerste referentieproject, waarbij de resultaten vóór de optimalisatie werden gesimuleerd, toont aan dat de resultaten van de berekeningen realistisch zijn. De gegevensevaluatie wordt voortdurend verfijnd en geverifieerd op echte gebouwen. Het instrument biedt waardevolle input om te beslissen wanneer de investering in de optimalisatie van een warmwatersysteem in een gebouw begint te renderen.

Hoe kan het energieverbruik voor warm water worden verminderd?

In principe kunnen drie technische maatregelen worden toegepast om het energieverbruik voor de productie van warm water te verminderen - afgezien van een vermindering van het warmwaterverbruik zelf:

  • reparatie van de isolatie rond de warmwaterleidingen en armaturen
  • het instellen van het optimale werkingspunt van de warmwatercirculatie met het Hycleen Automation System en zijn elektronische balanceerkleppen
  • modernisering van de installatietechniek: het rendement van de warmwaterproductie en van de circulatiepomp is meestal afhankelijk van de leeftijd van de gebruikte techniek. In principe geldt: hoe nieuwer de technologie, hoe hoger het rendement.

Er zij op gewezen dat drinkwaterhygiëne fundamenteel belangrijker is dan energiebesparing.

Wat doet hydraulisch balanceren?

Een foutloze hydraulische balancering vermindert de hoeveelheid circulerend warm water. Lagere systeemtemperaturen worden mogelijk gemaakt door vermindering van de thermische verliezen. Hoe slechter de hydraulische balancering en hoe groter de thermische verliezen, hoe hoger de hoeveelheid energie die nodig is om de temperaturen te handhaven die essentieel zijn voor een onberispelijke drinkwaterhygiëne. Ook de benodigde pompcapaciteit is navenant hoger. Bovendien leiden de hogere temperaturen tot een grotere DeltaT ten opzichte van de omgevingstemperatuur, wat op zijn beurt de koelverliezen in het circulatiesysteem en de opslagtank doet toenemen.

Wat kan het Hycleen Automation Systeem bereiken?

Het Hycleen Automation System zorgt ervoor dat het optimale werkpunt wordt ingesteld door de toestand van de installatie voortdurend te controleren. Hierdoor circuleert een kleinere hoeveelheid warm water bij lagere temperaturen, uiteraard met behoud van de voorgeschreven hygiënische normen. Onnodig hoge temperaturen en debieten, veroorzaakt door een niet bestaand, slecht afgesteld of niet onderhouden hydraulisch balanceringssysteem, behoren tot het verleden. Leidinggedeelten met hoge thermische verliezen kunnen worden geïdentificeerd en opgewaardeerd om de energie-efficiëntie te verbeteren door de gebrekkige isolatie te herstellen.

Bewezen succes

Het energieverbruik werd effectief tot 25% verlaagd in vergelijking met een conventioneel drinkwatersysteem door het gebruik van mechanische balanceerventielen. Lees het referentierapport over de energie-efficiëntie upgrade van het warmwatersysteem voor 100 appartementen. 

Hycleen Automation Systeem

Hycleen Automation System Hycleen Automation System

Het Hycleen Automation Systeem van GF Piping Systems maakt het eenvoudiger om te voldoen aan de hygiënische drinkwaternormen in grote gebouwen en vermindert het energieverbruik voor de productie van warm water. Het zorgt voor stabiele watertemperaturen, spoelt de leidingen door, onderhoudt de circulatiekleppen en registreert alle gegevens. De watertemperatuur kan worden verlaagd zonder het risico op legionella te verhogen.

Het systeem is eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen. Elektronische kleppen met sensoren en regelaars worden via slechts één kabel aangesloten op de centrale regeleenheid, de master, voor de stroomvoorziening en de gegevensoverdracht. De master bewaakt de sensoren, meldt eventuele afwijkingen en regelt het systeem. Het systeem kan ook vanaf elke locatie worden bediend met behulp van een app en worden geïntegreerd in het gebouwbeheersysteem.

Contact

Georg Fischer NV/SA

Drie Fonteinenstraat 6

1600 Sint-Pieters-Leeuw

België

GF logo on the headquarters building