K-kerroinlaskin

K-Factor Calculator: Determine the number of pulses generated by GF Signet flow sensors

K-kertoimet ovat kalibrointiarvoja (pulssia per tilavuusyksikkö), joilla muunnetaan virtausnaturin lähtötaajuudet virtausnopeuksiksi. Tämä laskentatyökalu auttaa määrittämään oikean k-kertoimen virtausanturille.

GF Signet julkaisee k-kertoimet vedelle vain gallonissa (pulssia per gallona) ja litroina (pulssia per litra) kaikille virtausantureille kaikissa soveltuvissa putkiko’oissa ja -materiaaleissa ja/tai kaikkien soveltuvien asennusten liitinko’oissa ja -materiaaleissa. Ota Japanin JIS-standardin k-kertoimien yhteydessä yhteys GF Piping Systemsiin.

K-kertoimet muille nesteille kuin vedelle on määritettävä empiirisesti, tyypillisesti paikan päällä käyttäen toista standardia. Pulssien määrä tilavuusyksikköä kohtaan saattaa vaihdella aineen ja asennuksen mukaan. Järjestelmä on kalibroitava asennuksen jälkeen optimaalisen suorituskyvyn saamiseksi

  • Valitse käytetty liitin.
  • Valitse käytetty Signet-virtausanturi.
  • Täytä parametrit, jotta saat k-kertoimen.

HUOMAA: Muissa putkiko’oissa tilastolliset k-kertoimet saattavat olla saatavana verkkopohjaisessa K-kerroinlaskentatyökalussa. Voit vaihtoehtoisesti ottaa yhteyden tekniseen tukeen ja pyytää lisätietoja. Putken karheus saattaa vaikuttaa k-kertoimeen, mitä ei oteta huomioon laskentamenetelmässä. Seuraavien valintojen k-kertoimet lasketaan ja ovat likimääräisiä arvoja. Saat parhaat tulokset suorittamalla virtauslaskelman.

Yhteystiedot

Marina Valentine

Head of Marketing & Communications, BU Americas

Georg Fischer LLC

9271 Jeronimo Road

92618 Irvine

Yhdysvallat