K Factor Calculator

K-Factor Calculator: Determine the number of pulses generated by GF Signet flow sensors

K-factoren zijn kalibratiewaarden (pulsen per volume-eenheid) die worden gebruikt om de uitvoerfrequenties van stroomsensoren te converteren naar stroomsnelheden. Deze calculator helpt u bij het bepalen van de juiste K-factor voor uw stroomsensor.

GF Signet publiceert K-factoren alleen voor water in liters (pulsen per liter) en per gallon (pulsen per gallon) voor alle stroomsensoren, in alle toepasselijke leidinggroottes en -materialen, en/of in alle toepasselijke fittinggroottes en -materialen van de installatie. Neem contact op met GF Piping Systems Japan voor JIS K-factoren.

K-factoren voor vloeistoffen anders dan water moeten empirisch worden vastgesteld, in principe op locatie met behulp van een secundaire standaard. Het aantal pulsen per volume-eenheid kan variëren afhankelijk van het medium en de installatie. Voor maximale prestaties moet het systeem na installatie worden gekalibreerd

  • Selecteer het soort fitting dat u gebruikt.
  • Selecteer de Signet-stromingmeter die u gebruikt.
  • Vul de parameters in om de K-factor te verkrijgen.

LET OP: Voor andere leidinggroottes zijn mogelijk K-factoren aanwezig in de online K-factor-calculator. U kunt ook contact opnemen met Technische ondersteuning voor meer informatie. De ruwheid van de leiding kan de K-factor beïnvloeden. Hierbij wordt bij de calculatiemethode geen rekening gehouden. Voor de volgende selecties worden K-factoren berekend, deze waarden zijn bij benadering. Om het beste resultaat te bereiken, voert u een stroomkalibratie uit.

Contact

Marina Valentine

Head of Marketing & Communications, BU Americas

Georg Fischer LLC

9271 Jeronimo Road

92618 Irvine

Verenigde Staten