Kalkulator współczynnika K

Kalkulator współczynnika K: Określ liczbę impulsów generowanych przez czujniki przepływu GF Signet

Współczynnik K to wartość kalibracyjna (liczba impulsów na jednostkę objętości) wykorzystywana do przekształcania częstotliwości wyjściowej czujnika przepływu na natężenie przepływu. Ten kalkulator pomoże Ci określić współczynnik K odpowiedni dla Twoich czujników.

GF Signet podaje współczynniki K dla wody w galonach (liczba impulsów na galon) i litrach (liczba impulsów na litr) dla wszystkich czujników przepływu zamontowanych na rurach i kształtkach o dowolnym rozmiarze i z dowolnych materiałów. Aby uzyskać współczynniki K zgodne ze standardem JIS, skontaktuj się z GF Piping Systems Japan.

Współczynniki K dla płynów innych niż woda określa się empirycznie, zwykle na miejscu, z użyciem norm pomocniczych. Liczba impulsów na jednostkę objętości może różnić się zależnie od rodzaju medium i typu instalacji. Dla uzyskania optymalnej wydajności, po zakończeniu instalacji system należy skalibrować.

  • Wybierz typ używanej kształtki.
  • Wybierz używany czujnik przepływu Signet.
  • Wprowadź parametry, aby obliczyć współczynnik K.

UWAGA: W p;rzypadku innych rozmiarów rur statystyczne współczynniki K można znaleźć internetowym kalkulatorze współczynnika K. Możesz też skontaktować się z pomocą techniczną, aby uzyskać więcej informacji. Szorstkość rur, nieuwzględniania w zastosowanej metodzie obliczeń, może wpływać na współczynnik K. Obliczone współczynniki K są wartościami przybliżonymi. Celem uzyskania najlepszych rezultatów skalibruj czujniki przepływu.

Kontakt

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building