K Factor Calculator

K-Factor Calculator: Bepaal het aantal pulsen gegenereerd door GF Signet flowsensoren

K-factoren zijn gekalibrereerde waarden (pulsen per volume-eenheid) die worden gebruikt om de uitgangsfrequenties van flowsensoren te converteren naar vloeistofdebieten (hoeveelheid vloeistof per tijdseenheid). Deze calculator helpt u bij het bepalen van de juiste K-factor voor uw flowsensor.

 GF Signet publiceert K-factoren alleen voor water in liters (pulsen per liter) en per gallon (pulsen per gallon) voor alle stroomsensoren, in alle toepasselijke leidinggroottes en -materialen, en/of in alle toepasselijke fittinggroottes en -materialen van de installatie. Neem contact op met GF Piping Systems Japan voor JIS K-factoren.

K-factoren voor vloeistoffen anders dan water moeten empirisch worden vastgesteld, in principe op locatie met behulp van een secundaire meting of referentiewaarde. Het aantal pulsen per volume-eenheid kan variëren afhankelijk van het medium en de installatie. Voor een optimale nauwkeurigheid kan men het systeem achteraf kalibreren.

 

  • Selecteer de installatiefitting die u wilt gebruiken.
  • Selecteer de sensor die u wilt gebruiken.
  • Vul de parameters in om de K-factor te verkrijgen.
LET OP: Voor afwijkende diameters kunt u ook contact opnemen met onze Verkoopbinnendienst. Zij kunnen u een benadering geven van de K-waarde. De ruwheid van de wand kan de K-factor waarde beïnvloeden, hiermee wordt bij de calculatiemethode geen rekening gehouden. Deze waarden zijn bij benadering. Om het beste resultaat te bereiken, voert u een kalibratie uit.

Contact

Georg Fischer N.V.

Lange Veenteweg 19

8161 PA Epe

Nederland

GF logo on the headquarters building