Máy tính hệ số K

K-Factor Calculator: Determine the number of pulses generated by GF Signet flow sensors

Hệ số K là các giá trị hiệu chuẩn (xung trên một đơn vị thể tích) được sử dụng để chuyển đổi tần số đầu ra của cảm biến lưu lượng thành tốc độ dòng chảy. Công cụ tính toán này giúp bạn xác định hệ số K chính xác cho cảm biến lưu lượng của bạn.

GF Signet công bố hệ số K cho nước chỉ tính bằng gallon (xung trên mỗi gallon) và lít (xung trên lít) cho tất cả các cảm biến lưu lượng, ở tất cả các kích thước và vật liệu ống áp dụng, và/hoặc trong tất cả các kích thước và vật liệu lắp đặt hiện hành. Vui lòng liên hệ với GF Piping Systems Nhật Bản để biết hệ số K theo JIS.

Hệ số K đối với chất lỏng không phải nước phải được xác định theo kinh nghiệm, thường là tại chỗ bằng tiêu chuẩn thứ cấp. Số lượng xung trên mỗi đơn vị thể tích có thể thay đổi tùy thuộc vào môi chất và cách lắp đặt. Để có hiệu suất tối ưu, hệ thống phải được hiệu chỉnh sau khi lắp đặt

  • Chọn loại phụ kiện bạn sử dụng.
  • Chọn cảm biến Signet Flow mà bạn đang sử dụng.
  • Điền các thông số để lấy hệ số K.

LƯU Ý: Đối với các kích thước đường ống khác, hệ số K thống kê có thể có sẵn trong công cụ tính hệ số K trực tuyến. Ngoài ra, chỉ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật để biết thêm thông tin. Độ nhám của đường ống có thể ảnh hưởng đến hệ số K, hệ số này không được xem xét trong phương pháp tính toán. Hệ số K cho các lựa chọn sau đây được tính toán và là giá trị gần đúng. Để đạt được kết quả tốt nhất, vui lòng thực hiện hiệu chuẩn lưu lượng.

Liên hệ

Marina Valentine

Head of Marketing & Communications, BU Americas

Georg Fischer LLC

9271 Jeronimo Road

92618 Irvine

Hoa Kỳ