Værktøj til beregning af k-faktor

K-Factor Calculator: Determine the number of pulses generated by GF Signet flow sensors

K-faktorer er kalibreringsværdier (impulser pr. volumenhed), der anvendes til at konvertere gennemstrømningssensorens udgangsfrekvenser til gennemstrømningshastigheder. Dette beregningsværktøj hjælper dig med at fastslå den korrekte k-faktor for din gennemstrømningssensor.

GF Signet udgiver udelukkende k-faktorer til vand i gallons (impulser pr. gallon) og liter (impulser pr. liter) for alle gennemstrømningssensorer, i alle gældende rørstørrelser og -materialer, og/eller i alle gældende installationsfittingsstørrelser og -materialer. Kontakt GF Piping Systems i Japan for JIS k-faktorer.

K-faktorer for væsker ud over vand skal bestemmes empirisk, typisk på området ved hjælp af en sekundær standard. Antallet af impulser pr. volumenenhed kan variere afhængigt af mediet og installationen. For at opnå optimal ydeevne skal systemet kalibreres efter installation

  • Vælg den type fitting, du anvender.
  • Vælg den Signet gennemstrømningssensor, du anvender.
  • Udfyld parametrene for at få k-faktoren.

BEMÆRK: Til andre rørstørrelser kan statistiske k-faktorer være tilgængelige i det online værktøj til beregning af k-faktorer. Alternativt kan du kontakte teknisk support for at få yderligere oplysninger. Rørets ruhed kan påvirke k-faktoren, hvilket der ikke tages højde for i beregningsmetoden. K-faktorer for følgende udvalg beregnes og er cirkaværdier. For at opnå de bedste resultater skal du udføre en gennemstrømningskalibrering.

Kontakt

Marina Valentine

Head of Marketing & Communications, BU Americas

Georg Fischer LLC

9271 Jeronimo Road

92618 Irvine

USA