K-faktorkalkulator

K-Factor Calculator: Determine the number of pulses generated by GF Signet flow sensors

K-Faktorer er kalibreringsverdier (pulser per volumenhet) som brukes for å konvertere flytsensorens utgangsfrekvenser til flytrater. Dette beregningsverktøyet hjelper deg å bestemme den korrekte K-faktoren for flytsensoren.

GF Signet publiserer K-faktorer for vann kun i gallons (pulser per gallon) og liter (pulser per liter) for alle flytsensorer, i alle gjeldende rørstørrelser og materialer, og/eller i alle gjeldende beslagstørrelser og materialer. Kontakt GF Piping Systems Japan for JIS K-Faktorer.

K-Faktorer for væsker annet enn vann må bestemmes empirisk, typisk på stedet ved å bruke en sekundær standard. Antall pulser per volumenhet kan variere avhengig av medium og installasjon. For optimal ytelse må systemet kalibreres etter installasjon

  • Velg type beslag du bruker.
  • Velg den Signet flytsensoren du har i bruk.
  • Fyll ut parametrene for å få K-faktoren.

MERK: For andre rørstørrelser kan statistiske K-faktorer være tilgjengelige i det online K-faktorberegningsverktøyet. Alternativt, kontakt teknisk support for mer informasjon. Rørets ruhet kan påvirke K-faktoren, noe som ikke er vurdert i beregningsmetoden. K-faktorer for følgende valg beregnes og er omtrentlige verdier. For å få de beste resultatene, utfør en flytkalibrering.

Kontakt

Marina Valentine

Head of Marketing & Communications, BU Americas

Georg Fischer LLC

9271 Jeronimo Road

92618 Irvine

USA