Kalkulačka činitele K

K-Factor Calculator: Determine the number of pulses generated by GF Signet flow sensors

Multiplikační faktory jsou hodnoty kalibrace (pulzy na jednotku objemu) používané pro převod kmitočtů výstupu snímače průtoku na hodnoty průtokové rychlosti. Tato kalkulačka vám pomůže určit správný multiplikační faktor pro snímač průtoku.

GF Signet uveřejňuje hodnotu multiplikačního faktoru pro vodu pouze v galonech (pulzy/galon) a litrech (pulzy/litr) pro všechny snímače průtoku, ve všech platných velikostech trubek a materiálech a/nebo ve všech platných velikostech montážních armatur a materiálů. V případě hodnot multiplikačních faktorů řady JIS kontaktujte společnost GF Piping Systems Japonsko.

Multiplikační faktory pro jiné kapaliny než vodu je nutné určit empiricky, většinou na místě pomocí sekundární normy. Počet pulzů na objemovou jednotku se může lišit podle látky a instalace. Pro optimální výkon je nutné systém po instalaci zkalibrovat

  • Vyberte typ armatury, kterou používáte.
  • Vyberte snímač průtoku Signet, který používáte.
  • Vyplněním parametrů získáte hodnotu multiplikačního faktoru.

POZNÁMKA: V případě ostatních velikostí trubek mohou být statistické multiplikační faktory dostupné online v kalkulkačce multiplikačního faktoru. Případně se můžete obrátit na technickou podporu a požádat o další informace. Hrubost trubky může ovlivnit multiplikační faktor, což není při výpočtu zohledněno. Vypočítávají se hodnoty multiplikačního faktoru pro následující výběry a jsou považovány za přibližné hodnoty. Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte kalibraci průtoku.

Kontakt

Marina Valentine

Head of Marketing & Communications, BU Americas

Georg Fischer LLC

9271 Jeronimo Road

92618 Irvine

Spojené státy