Kalkulátor faktoru K

Kalkulátor K faktoru: Určete počet impulsů generovaných průtokových senzorů GF Signet

K-faktory jsou kalibrační hodnoty (pulzy na jednotku objemu) používané k převodu výstupních frekvencí průtokoměru na průtok. Tento výpočetní nástroj vám pomůže určit správný K-faktor pro váš průtokový senzor.

GF Signet publikuje K-faktory pro vodu pouze v galonech (pulzy na galon) a litrech (impulzy na litr) pro všechny průtokoměry, ve všech použitelných dimenzích potrubí a materiálech a/nebo ve všech použitelných velikostech a materiálech instalačních tvarovek. Pro JIS K - faktory kontaktujte prosím GF Piping Systems Japan.

K-faktory pro jiné kapaliny než voda musí být stanoveny empiricky, obvykle na místě pomocí sekundárního standardu. Počet impulsů na objemovou jednotku se může lišit v závislosti na médiu a instalaci. Pro optimální výkon musí být systém po instalaci zkalibrován

  • Vyberte typ armatury, kterou používáte.
  • Vyberte průtokoměr Signet, který používáte.
  • Vyplňte parametry pro získání K - faktoru.

POZNÁMKA: Pro jiné dimenze trubek mohou být statistické K - faktory dostupné v online Kalkulátoru K - faktoru. Případně se můžete obrátit na technickou podporu a požádat o další informace. Drsnost trubky může ovlivnit K - faktor, který se ve výpočtu nezohledňuje. K - faktory pro následující výběry jsou vypočteny a jsou přibližnými hodnotami. Pro dosažení nejlepších výsledků proveďte kalibraci průtoku.

Kontakt

Marina Valentine

Head of Marketing & Communications, BU Americas

Georg Fischer LLC

9271 Jeronimo Road

92618 Irvine

Spojené státy