Freshly baked bread on black wooden background. Top view. Copy space.

Kyla

Innovativa lösningar för kyla inom industri och fastighet

Kylprocesser i bryggerier, vinfabriker, bagerier, mejerier samt den noggranna temperaturkontroll med hög kylningskapacitet som ofta krävs inom kött- och fiskproduktion. I den andra kylslingan möjliggör det reglerade flödet av kylvätskor i förisolerade plaströr exakt och kostnadseffektiv kontroll.

Komfortkyla

Luftkonditionering förbättrar livskvaliteten, både hemma och på arbetet och är en snabbt växande marknad, särskilt i stora bostadskomplex. För kylkapaciteter över 100 kW, är kylda vattensystem det bästa alternativet med hänsyn till kapitalkostnad och effektivitet.

Industri- och processkyla

Kylning av medel, enskilda komponenter eller hela system utgör en viktig del inom många industriprocesser. Element kan antingen kylas direkt eller via sekundära system som kyler området kring processen.

Kyla för livsmedelsproduktion

GF Piping Systems produkter erbjuder spjutspetsteknik som gynnar producenter av frukt- och grönsaksprodukter, slakthus, bryggerier och stormarknader i synnerhet. COOL-FIT 4.0 hjälper dig att arbeta med maximal effektivitet och utan avbrott samtidigt som dina kostnader för underhåll och drift reduceras.