Kylprocesser i bryggerier, vinfabriker, bagerier, mejerier samt den noggranna temperaturkontroll med hög kylningskapacitet som ofta krävs inom kött- och fiskproduktion. I den andra kylslingan möjliggör det reglerade flödet av kylvätskor i förisolerade plaströr exakt och kostnadseffektiv kontroll.

megaphon Systemlösningar som inte korroderar

Tack vare våra förisolerade rörsystem kommer installationen att vara underhållsfri under sin hela livslängd (minst 25 år). Du behöver inte längre bekymra dig om läckor eller svåra olyckor på grund av korrosionsskador och kan koncentrera dig på din dagliga verksamhet.

value-bar-icon-1 Hög effektivitet

Hög ytfinhet garanterar goda tryckförlustegenskaper samt ingen beläggning uppstår på rörens innerytor. Den låga värmeöverföringen för plast bidrar till att förbättra effektiviteten på grund av små energiförluster. Dessa egenskaper leder till lågt underhåll, och en mycket effektiv anläggning.

value-bar-icon-3 Låga installationskostnader och färre stillestånd.

Vi erbjuder dig systemlösningar som är utformade för specifika applikationer. För varje applikation tillhandahåller vi den rätta sammanfogningstekniken för att säkerställa korta installationstider och reducerade kostnader för stillestånd.

Komfortkyla

Luftkonditionering förbättrar livskvaliteten, både hemma och på arbetet och är en snabbt växande marknad, särskilt i stora bostadskomplex. För kylkapaciteter över 100 kW, är kylda vattensystem det bästa alternativet med hänsyn till kapitalkostnad och effektivitet.

Industri- och processkyla

Kylning av medel, enskilda komponenter eller hela system utgör en viktig del inom många industriprocesser. Element kan antingen kylas direkt eller via sekundära system som kyler området kring processen.

Kyla för livsmedelsproduktion

GF Piping Systems produkter erbjuder spjutspetsteknik som gynnar producenter av frukt- och grönsaksprodukter, slakthus, bryggerier och stormarknader i synnerhet. COOL-FIT 4.0 hjälper dig att arbeta med maximal effektivitet och utan avbrott samtidigt som dina kostnader för underhåll och drift reduceras.

Relaterade system

contact-image-robert-follrud.jpg

Robert Follrud

Specialistsäljare Kyla

Georg Fischer AB

Liljeholmsstranden 5

117 43 Stockholm

Sverige