En lösning som skyddar dig två gånger – tillförlitlig och säker, konstruerad för transport av farliga medier. CONTAIN-IT Plus-systemet kombinerar kemikaliebeständigheten för dedikerade innerrör med extra säkerhet för ett inneslutningsrör. Utöver en standardproduktportfölj med rördelar, ventiler, elektriska och pneumatiska ställdon, mekaniska kopplingar och läckdetekteringssystem tillhandahåller Georg Fischer ytterligare projektspecifika tjänster som anpassade produkter, prefabricerade produkter, planeringsstöd samt utbildningar på plats.

Systemets flexibilitet

Konstruerat för industriella tillämpningar med ett starkt fokus på enkel och säker montering för ett brett utbud av dimensioner och inre rörmaterial för att säkerställa en lång livslängd samt en effektiv drift av systemet.

Läckdetekteringssystem

Tillförlitliga läckdetekteringslösningar i kombination med en mängd olika systemanslutningar bidrar till snabb felsökning och ett säkert system.

Unik fogningsteknik

Unik, enkel och säker fogningsteknik i överensstämmelse med DVS-direktiven möjliggör en visuell inspektion av innerröret innan ytterröret försluts.

Standarservice

Oro för din systemkonstruktion - inte med den kostnadsfria standardservicen baserat på frågeformuläret för statisk beräkning av system och påfrestning vilket ger ytterligare information om genomförbarheten och fästpunkternas krafter.

Dubbelrörsystem

Dubbelrörsystem ger optimal säkerhet för krävande tillämpningar med hög risk. Det dubbla inneslutningssystemet förhindrar läckage av farliga material och skyddar människor, miljön och utrustning. Det finns visuella eller automatiserade läckövervakningssystem.

Böjar och vinklar

Böjar och vinklar är väldigt viktiga rördelar som enkelt ändrar rörets riktning. Vårt omfattande utbud omfattar inte bara många olika material utan också olika vinklar för att enkelt passa till ditt rörsystem.

Skarvmuffar

Förenkla rörinstallationsprocessen med skarvmuffar. De limmas, svetsas eller fogas mekaniskt för att skapa en trycktät förbindning och är speciellt konstruerade för att enkelt monteras på rör utan att det krävs extra utrustning.

Förminskningar

Förminskningar används för en smidig övergång mellan två rör eller rördelar med olika dimensioner. De finns i korta eller långa versioner och i centriska eller excentriska versioner.

T-rör, Y-rör och korsrör

När du skapar förgreningar gör T-/Y-rör och korsrör installationen mycket enklare. Dessa rördelar är finns ett flertal material täcker flera olika dimensionsområden

Kopplingar

Rörkopplingar är ofta den bästa mekaniska kopplingen mellan rörsegment och för montering av alla typer av komponenter upp till dimensionen d110/DN100. Rörkopplingar finns i ett brett utbud av olika material och anslutningsalternativ.

Avslutningsrördelar

Avslutningsrördelar representerar början och slutet av ett system med dubbel inneslutning och tätar övervakningsutrymmet.

Kulventil 546 Pro

Den nya generationen med låsbar spak som standard, datamatriskod och modulär konstruktion garanterar hållbarhet på lång sikt. Kulventilen 546 Pro motsvarar varje utmaning och tillämpning, inklusive enkla vattentillämpningar eller komplicerade processer inom kemikalieindustrin, mikroelektronik- eller livsmedels- och dryckesindustrin.

2-vägs membranventil

GF Piping Systems erbjuder ett brett utbud av membranventiler som är avsedda för användning i många olika tillämpningar från kemikaliebehandling till vattenbehandling. Detta inkluderar manuell, pneumatisk och elektrisk drift i kombination med alla plast- och membranmaterial.

Skalnings- och avfasningsverktyg

GF Piping Systems tar bort krånglet med skalning och avfasning. Enkelt att använda skalningsverktyg för att säkerställa konsekvent skalningskvalitet vid preparering av rörytor samtidigt som avfasningsverktyg är konstruerade för att avfasa rör med olika diameter på nolltid.

Tillbehör

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tillbehör för att bistå dig med dina installationsprojekt. Tillbehör finns under hela ditt systems livslängd och är tillgängliga under en överenskommen tidram.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige