En lösning som skyddar dig två gånger – tillförlitlig och säker, konstruerad för transport av farliga medier. CONTAIN-IT Plus-systemet kombinerar kemikaliebeständigheten för dedikerade innerrör med extra säkerhet för ett inneslutningsrör. Utöver en standardproduktportfölj med rördelar, ventiler, elektriska och pneumatiska ställdon, mekaniska kopplingar och läckdetekteringssystem tillhandahåller Georg Fischer ytterligare projektspecifika tjänster som anpassade produkter, prefabricerade produkter, planeringsstöd samt utbildningar på plats.

Systemets flexibilitet

Konstruerat för industriella tillämpningar med ett starkt fokus på enkel och säker montering för ett brett utbud av dimensioner och inre rörmaterial för att säkerställa en lång livslängd samt en effektiv drift av systemet.

Läckdetekteringssystem

Tillförlitliga läckdetekteringslösningar i kombination med en mängd olika systemanslutningar bidrar till snabb felsökning och ett säkert system.

Unik fogningsteknik

Unik, enkel och säker fogningsteknik i överensstämmelse med DVS-direktiven möjliggör en visuell inspektion av innerröret innan ytterröret försluts.

Standarservice

Oro för din systemkonstruktion - inte med den kostnadsfria standardservicen baserat på frågeformuläret för statisk beräkning av system och påfrestning vilket ger ytterligare information om genomförbarheten och fästpunkternas krafter.

Plaströr

Robusta plaströr med låg vikt är idealiska för användning i ett stort utbud av tillämpningar. Dessa universalrör är mångsidiga men ändå hållbara och erbjuder tillförlitlig och godkänd kvalitet.

Dubbelrörsystem

Dubbelrörsystem ger optimal säkerhet för krävande tillämpningar med hög risk. Det dubbla inneslutningssystemet förhindrar läckage av farliga material och skyddar människor, miljön och utrustning. Det finns visuella eller automatiserade läckövervakningssystem.

Adaptrar och övergångar

Adaptrar och övergångar är avgörande för sammanfogning av alla typer av rör, oavsett om det är metall- , plast- eller blandade rörsystem. GFs utbud spänner över många olika material och erbjuder tillförlitliga fogar samtidigt som de är enkla att montera.

Böjar och vinklar

Böjar och vinklar är väldigt viktiga rördelar som enkelt ändrar rörets riktning. Vårt omfattande utbud omfattar inte bara många olika material utan också olika vinklar för att enkelt passa till ditt rörsystem.

Skarvmuffar

Förenkla rörinstallationsprocessen med skarvmuffar. De limmas, svetsas eller fogas mekaniskt för att skapa en trycktät förbindning och är speciellt konstruerade för att enkelt monteras på rör utan att det krävs extra utrustning.

Förminskningar

Förminskningar används för en smidig övergång mellan två rör eller rördelar med olika dimensioner. De finns i korta eller långa versioner och i centriska eller excentriska versioner.

T-rör, Y-rör och korsrör

När du skapar förgreningar gör T-/Y-rör och korsrör installationen mycket enklare. Dessa rördelar är finns ett flertal material täcker flera olika dimensionsområden

Kopplingar

Rörkopplingar är ofta den bästa mekaniska kopplingen mellan rörsegment och för montering av alla typer av komponenter upp till dimensionen d110/DN100. Rörkopplingar finns i ett brett utbud av olika material och anslutningsalternativ.

Avslutningsrördelar

Avslutningsrördelar representerar början och slutet av ett system med dubbel inneslutning och tätar övervakningsutrymmet.

Kulventil 546 Pro

Originalet blev just ännu bättre.
Kulventilerna från GF Piping Systems kompromissar inte med säkerheten. Särskilda designegenskaper säkerställer hög tillförlitlighet och lång livslängd. Till exempel finns det inga metallkomponenter i områden som är i kontakt med mediet som kan korrodera under användning. En förutbestämd brytpunkt integrerad i skaftets gränssnitt förhindrar läckor på grund av slitage eller överdriven kraft. Två o-ringar integrerade i skaftgränssnittet ger maximalt skydd.

2-vägs membranventil

GF Piping Systems erbjuder ett brett utbud av membranventiler som är avsedda för användning i många olika tillämpningar från kemikaliebehandling till vattenbehandling. Detta inkluderar manuell, pneumatisk och elektrisk drift i kombination med alla plast- och membranmaterial.

Tryckreduceringsventil typ 582

Tryckreduceringsventil av typ 582 är hållbar, driftsäker och enkel att använda och dess konstruktion minskar trycket på utloppssidan. Den används för att reducera högre tryck från huvudledningar eller för att skydda känsliga enheter mot att skadas av för högt tryck.

Infraröda (IR) svetsmaskiner

IR-svetsmaskiner som konstruerats och tillverkats av GF Piping Systems uppfyller högsta tänkbara krav på mekanisk stabilitet, reproducerbarhet och kvalitet för svetsfogning. Typiska tillämpningsområden omfattar process- och mikroelektronikindustrin.

MSE 63/119 verktygssats för fusion

Denna verktygssats för sockelfusion innehåller allt som krävs för att utföra fusionsfogning på plats. Satsen är lämplig för all plast som normalt används, har en lång livslängd och garanterar extremt exakt temperaturstyrning för starka, konsekventa fogar.

Skalnings- och avfasningsverktyg

GF Piping Systems tar bort krånglet med skalning och avfasning. Enkelt att använda skalningsverktyg för att säkerställa konsekvent skalningskvalitet vid preparering av rörytor samtidigt som avfasningsverktyg är konstruerade för att avfasa rör med olika diameter på nolltid.

Tillbehör

Vi tillhandahåller ett brett utbud av tillbehör för att bistå dig med dina installationsprojekt. Tillbehör finns under hela ditt systems livslängd och är tillgängliga under en överenskommen tidram.

Ventiler och manöverdon som inte tillverkas längre

Tack vare fortsatta insatser för innovation förbättrar och raffinerar vi ständigt våra produkter och system. På grund detta tillverkas inte en del ventiler och ställdon längre. Om du är osäker på om en produktserie som du för närvarande äger inte längre finns eller om du letar efter support eller ytterligare information om någon av våra produktserier som inte längre tillverkas finns vår kontaktinformation nedan.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building