Våra lösningar har visat sig fungera problemfritt under årtionden och förbättras kontinuerligt av högt kvalificerade specialister i samarbete med våra kunder. GF:s support stöttar hela projektet, stöder installationer tvärs över alla stadier och bidra med innovativa lösningar.

value-bar-icon-5 Leveranspålitlighet

Korta ledtider för projekt och drift för mikroelektronikanläggningar garanteras tack vare GF:s mycket skickliga projektledare, tekniska tjänster, toppmoderna svetsteknik och avancerade lagerhantering.

value-bar-icon-gear2 Smidig drift

GF Piping Systems produkter har använts under lång tid i kretskortsindustrins anläggningar för UPW och WWT samt i renrumsapplikationer vilket har säkerställt optimal kostnad för drift och ägande.

value-bar-icon-1 Högkvalitetsprodukter

GF Piping Systems uppfyller stränga vattenspecifikationer tack vare råmaterial i premiumklass, kontroll av tillverkningsprocesserna som är bäst i sin klass och toppmodern svetsteknik.

wolke Minimering av CO²-fotavtryck

Miljövänliga rörsystem utan halogen och freon bidrar till att uppfylla bestämmelser och minskar CO²fotavtryck.

Redo för nästa era inom mikrolelektroniken

Vi förnyar våra produkter och tjänster i partnerskap med våra kunder för att uppfylla ökade renhetskrav, expanderade produktionsanläggningar och ökande förväntningar för kvalitetshantering och digitalisering. Vårt mål är att bidra till effektiv produktion med bibehållen kvalitet.

Ladda ner broschyr

Halvledare

Mycket specialiserade anläggningar hanterar komplexiteten och sårbarheten för processerna och produkterna i halvledarindustrin genom att arbeta i strikt kontrollerade renrumsproduktionsområden. Vi erbjuder en portfölj av mycket specialiserade plaströrsystem för säker och tillförlitlig överföring av kritiska processvätskor inom produktionen av halvledare.

Ladda ner broschyr

Solceller

Höga krav när det gäller renhet, säkerhet och kvalitet kännetecknar produktionsprocesserna för solcellssystem. Tillförlitlig överföring av medier under rena förhållanden måste säkerställas och övervakas på rätt sätt. Oavsett om det gäller processteknik eller produktionsflödet täcker vår produktportfölj de flesta applikationerna inom solcellsindustrin

Ladda ner broschyr

TFT – LED

Tillverkningen av TFT/LED-tekniker och lagringsmedier är uppdelad i rengöring av kiselbrickor och metalliseringssteg, framställning av mönster och etsning, mappade i typiska tillämpningar som processkylvatten, neutralisering och kemikaliedistribution. Vi erbjuder rätt lösning enligt processkraven, temperaturförhållandena och kemikaliekoncentrationerna.

Relaterade system

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building