Flottörströmbrytare gör nivåkontroll av vatten- och kemikalietillämpningar enkla och ekonomiska. De är enkla att installera och använda med sin underhållsfria kompakta konstruktion. Detta gör dem till en idealisk lösning för nivåbyte för diverse olika kemikalier, vätskor, avlopp i schakt, bassänger eller cisterner. Montera dem helt enkelt på behållarens insida eller införliva sensorn i flottören - enheterna fungerar autonomt när de flyter uppåt och neråt i vätskan. Flottörströmbrytare har en kompakt och hållbar konstruktion vilket innebär att de i huvudsak är underhållsfria.

Ekonomisk lösning

Flottörströmbrytare erbjuder en enkel men effektiv metod för kontroll av vätskenivåer i behållare. De är i huvudsak underhållsfria vilket dessutom gör dem effektiva.

Enkel att montera och driva

GF Piping Systems flottörströmbrytare är väldigt enkla att montera och driva. Placera helt enkelt strömbrytaren så är den redo att mäta omedelbart.

Tålig och hållbar konstruktion

Flottörströmbrytare har en kompakt och hållbar konstruktion som säkerställer drift under lång tid.

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige