Công cụ đo kích thước van

Valve Dimensioning Tool: How to find the optimal valve dimension

Kích thước van và đường ống vẫn được nhiều thợ lắp đặt tự động chọn giống nhau, mặc dù kích thước van nhỏ hơn thường khiến dòng chảy chính xác hơn. Công cụ này giúp bạn tính toán kích thước van tốt nhất để lắp đặt.

Chọn loại van và kích thước đường ống cần thiết rồi nhập các thông số của bạn. Sau đó, bạn có thể chọn trong số các kích thước van khác nhau. Nếu phạm vi làm việc của van đã chọn là tối ưu, bạn sẽ thấy nó được đánh dấu bằng hai đường màu đỏ trong vùng màu xanh lá của biểu đồ. Nếu không, vui lòng sửa lại cho phù hợp:

  • Nếu góc mở nằm trong phần màu cam phía trước (“rung”), hãy chọn cỡ van nhỏ hơn.
  • Nếu góc mở nằm trong phần màu cam phía sau (“tạo bọt”), hãy chọn kích thước van lớn hơn.
  • Nếu không có đường màu đỏ trong biểu đồ, vui lòng kiểm tra xem lưu lượng có nằm ở phạm vi của van đã chọn hay không.

Nếu bạn không chắc chắn về giá trị chính xác của áp suất đầu vào (P1) và áp suất đầu ra (P2), chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với ΔP = 1 bar / 14,5 psi (ΔP = P1-P2).

Liên hệ

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building