Ventildimensjonerings-verktøy

Ventil-dimensjoneringsverktøy: Hvordan finne den optimale ventildimensjonen

Ventil- og rørdimensjoner velges fortsatt automatisk til det samme av mange installatører, selv om en mindre ventildimensjon ofte er mer fordelaktig for presis flyt Dette beregningsverktøyet hjelper deg å beregne den beste ventilstørrelsen for installasjonen din.

Velg den nødvendige ventiltypen og rørstørrelse og angi prosessparametrene dine. Så kan du velge mellom forskjellige ventilstørrelser. Hvis arbeidsområdet til den valgte ventilen er optimalt, vil du se den, markert med to røde linjer, i det grønne området av diagrammet. Hvis ikke, korriger på følgende måte:

  • Hvis åpningsvinkelen er i fremre oransje seksjon ("vibrasjon"), velg en mindre ventilstørrelse.
  • Hvis åpningsvinkelen er i bakre oransje seksjon (“kavitasjon”), velg en større ventilstørrelse.
  • Hvis det ikke er noen rød linje i grafen, sjekk om flytraten er innenfor området av den valgte ventilen.

Hvis du ikke er sikker på den eksakte verdien av innløpstrykket (P1) og utgangstrykket (P2), foreslår vi å starte med ΔP = 1 bar / 14,5 psi (ΔP = P1-P2).

Kontakt

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building