Kalkulator do obliczania parametrów zaworów

Narzędzie doboru zaworów: Jak znaleźć optymalny wymiar zaworu

Wielu instalatorów automatycznie wybiera zawory i rury o takich samych rozmiarach, mimo że użycie mniejszego zaworu zapewniłoby o wiele dokładniejszą kontrolę przepływu. To narzędzie pomoże Ci dobrać najlepszy rozmiar zaworu dla Twojej wodnej (lub podobnej) instalacji.

Wybierz żądany typ zaworu i wielkość rury, po czym wprowadź parametry procesu. Narzędzie wyświetli kilka opcji do wyboru. Jeśli zakres roboczy danego zaworu jest optymalny, zostanie oznaczony dwiema czerwonymi liniami na zielonej części wykresu. Jeśli nie, skoryguj wartości:

  • Jeśli kąt otwarcia zaworu znajduje się w przedniej pomarańczowej części wykresu, wybierz mniejszy zawór.
  • Jeśli kąt otwarcia zaworu znajduje się w końcowej pomarańczowej części wykresu, wybierz większy zawór.
  • Jeśli na wykresie nie ma żadnej czerwonej linii, sprawdź, czy ustawiony przepływ znajduje się w zakresie wybranego zaworu.

Jeżeli nie znasz dokładnej wartości ciśnienia wylotowego (P2), rozpocznij od wartości ΔP pomiędzy 15% a 20% wartości ciśnienia wlotowego (P1) (ΔP = P1-P2).

Do obliczenia wartości przepływu narzędzie wykorzystuje wzór: Q=Kv100*√∆P

W przypadku jakichkolwiek innych mediów zalecamy skontaktowanie się z GFPS Global Sales Support lub lokalnym oddziałem. GF z przyjemnością podzieli się z Państwem swoim bogatym doświadczeniem praktycznym, zdobywanym przez dziesięciolecia w zakresie zastosowań systemów rurociągów polimerowych w przemyśle i inżynierii chemicznej.

Kontakt

Georg Fischer Sp. z o.o.

Aleja Krakowska 81

05-090 Sękocin Nowy

Polska

GF logo on the headquarters building