PRV Boyutlandırma Aracı

PRV Boyutlandırma Aracı: Basınç ayar vanaları için doğru boyutu bulma

Boru hattı sisteminin optimum tasarımını sağlamak için doğru valf boyutunun seçilmesi önemlidir. Bu hesaplama aracı, uygulamanız için basınç düzenleme valfinin doğru boyutunu seçmenize yardımcı olur.

  • Öncelikle, valf verilerinden valf tipini, boru çapını, basınç aralığını ve istenen birimi (metrik veya emperyal ölçü birimi) seçin.
  • Sonra, istenen basıncı (P1 veya P2) ve akış Q'yu kontrol değişkenleri olarak girin. 
  • Hesaplama aracı, seçilen boyuttaki valf için histerezis eğrisini görüntüleyecektir. Eğri üzerindeki nokta, belirtilen parametreler altında oluşturulan çalışma noktasını temsil eder. Valf boyutunu düzenlemek için eğrinin altındaki kaydırıcıyı kullanın ve eğride görüntülenen sonucu hemen bulacaksınız.

Çalışma noktası sarı aralıktaysa, eğrinin altındaki kaydırıcıda valfiniz için daha küçük bir boyut ayarlamalısınız. Grafik bir çalışma noktası göstermiyorsa, seçilen debinin seçilen valfin maksimum akış değeri içinde olduğunu ve basıncın basınç aralığı seçimiyle uyumlu olduğunu kontrol edin.

İletişim