Nástroj pro určení velikosti PRV

PRV Sizing Tool: Finding the right dimension for pressure-regulating valves

Výběr správných rozměrů ventilu je důležitý pro zajištění optimálního návrhu potrubního systému. Tento nástroj pro výpočty vám pomůže zvolit správné rozměry redukčního ventilu pro vaše účely.

  • Nejdříve vyberte typ ventilu, průměr trubky, rozmezí tlaku a požadovanou jednotku (metrickou nebo imperiální) podle dat ventilu.
  • Poté zadejte požadovaný tlak (P1 nebo P2) a průtok Q jako řídicí proměnné. 
  • Nástroj pro výpočty poté zobrazí hysterezní křivku pro ventil o požadovaných rozměrech. Bod na křivce představuje pracovní bod vytvořený podle zadaných parametrů. Pomocí posuvníku pod křivkou můžete nastavit rozměry ventilu a výsledek se okamžitě na křivce zobrazí.

Pokud je pracovní bod ve žlutém rozmezí, měli byste pro ventil v posuvníku pod křivkou nastavit menší rozměry. Pokud graf nezobrazuje pracovní bod, ověřte, zda vybraný průtok splňuje maximální průtok vybraného ventilu a zda tlak splňuje výběr rozmezí tlaku.

Kontakt

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

č.p. 488

664 03 Podolí

Česko