Nástroj pro návrh velikosti PRV

PRV návrh velikosti: Návrh správného rozměru pro tlakové regulační ventily

Výběr správných rozměrů ventilu je důležitý pro zajištění optimálního návrhu potrubního systému. Tento nástroj pro výpočty vám pomůže zvolit správné rozměry redukčního ventilu pro vaše účely.

  • Nejdříve vyberte typ ventilu, průměr trubky, rozmezí tlaku a požadovanou jednotku (metrickou nebo imperiální) podle dat ventilu.
  • Poté zadejte požadovaný tlak (P1 nebo P2) a průtok Q jako hlavní proměnné. 
  • Nástroj pro výpočty poté zobrazí hysterezní křivku pro ventil o požadovaných rozměrech. Bod na křivce představuje pracovní bod vytvořený podle zadaných parametrů. Pomocí posuvníku pod křivkou můžete nastavit rozměry ventilu a výsledek se okamžitě na křivce zobrazí.

Pokud je pracovní bod ve žlutém rozmezí, měli byste pro ventil v posuvníku pod křivkou nastavit menší rozměry. Pokud graf nezobrazuje pracovní bod, ověřte, zda vybraný průtok splňuje maximální průtok vybraného ventilu a zda tlak splňuje výběr rozmezí tlaku.

Kontakt

Georg Fischer Rohrleitungssysteme GmbH

Podolí 488

664 03 Podolí

Česko

GF logo on the headquarters building