PRV-dimensioneringsværktøj

PRV Sizing Tool: Finding the right dimension for pressure-regulating valves

At vælge den korrekte ventildimension er vigtigt for at sikre rørsystemets optimale design. Dette beregningsværktøj hjælper dig med at vælge den korrekte dimension for trykreguleringsventilen til din anvendelse.

  • Først skal du vælge ventiltypen, rørdiameter, trykområde og den ønskede enhed (metermål eller britiske størrelser) fra ventildataene.
  • Derefter skal du indtaste det ønskede tryk (P1 eller P2) og gennemstrømningen Q som kontrolvariabler.
  • Dette beregningsværktøj viser derefter hysteresekurven for ventilen i den valgte dimension. Punktet på kurven repræsenterer det arbejdspunkt, der er skabt efter de specificerede parametre. Brug skyderen under kurven til at regulere ventildimensionen, og så vises resultatet øjeblikkeligt i kurven.

Hvis driftspunktet er i det gule område, bør du indstille en smallere dimension for din ventil i skyderen under kurven. Hvis grafen ikke viser et driftspunkt, skal du tjekke, at den valgte gennemstrømningshastighed er inden for den valgte ventils maksimale gennemstrømning, og at trykket matcher valget af trykområde.

Kontakt

Georg Fischer A/S

Roskildevej 342E

2630 Taastrup

Danmark

GFPS_R023_amqAlwKuwM.jpg