PRV dimensjonerings-verktøy

PRV størrelsesverktøy: Finn rett størrelse trykkreduksjonsventil

Det å velge riktig ventildimensjon er viktig for å sikre den optimale utformingen av rørsystemet. Dette beregningsverktøyet hjelper deg å velge korrekt dimensjon på trykkreguleringsventilen på ditt bruksområde.

  • Velg først ventiltype, rørdiameter, trykkområde og ønsket enhet (metrisk eller imperial) fra ventildata.
  • Angi deretter ønsket trykk (P1 eller P2) og flyt Q som kontrollvariabler. 
  • Beregningsverktøyet viser deretter hysteresekurven for ventilen i den valgte dimensjonen. Punktet på kurven representerer arbeidspunktet som er opprettet under de angitte parametrene. Bruk glidebryteren under kurven for å regulere ventildimensjonen, og du vil umiddelbart finne resultatet som vises på kurven.

Hvis driftspunktet er i det gule området, bør du angi en mindre dimensjon for ventilen din med glidebryteren under kurven. Hvis grafen ikke viser et driftspunkt, må du kontrollere at den valgte flythastigheten ligger innenfor den maksimale flyten til den valgte ventilen, og at trykket samsvarer med valg av trykkområde.

Kontakt

Georg Fischer AS

Rudsletta 97

1351 Rud

Norge

GF logo on the headquarters building