Ledning

Martin Sylvén

VD

Jan Ångman

Försäljningschef Sverige

VA & Industri

Gustaf Bydell

Marknadschef

Magnus Kald

Ekonomichef

Kent Edqvist

Kvalitets- & Miljöchef

Lasse Kouva

Servicechef

Georg Fischer AB

Koppardalsvägen 23

774 41 Avesta

Avesta

Sweden

Thomas Hammarbäck

Logistikchef DC Nordic

Säljare Region Mellan-Väst

738 91 Norberg

Sweden