Försäljning VA / Industri

Jan Ångman

Försäljningschef Sverige

VA & Industri

Robert Follrud

Säljare Region Syd

Segmentsansvarig Kyla

Ängelholm

Sweden

Peter Ernström

Säljare Region Väst

Segmentsansvarig kemikalieindustri

Georg Fischer AB

Bäckeforsgatan 7

431 38 Mölndal

Sweden

Mikael Bork

Säljare Region Öst

Segmentsansvarig VA

Thomas Hammarbäck

Logistikchef DC Nordic

Säljare Region Mellan-Väst

738 91 Norberg

Sweden

Jan Söderberg

Säljare Region Mitt & Stockholm

Georg Fischer AB

Ingenjörsgatan 18

802 93 Gävle

Sweden

Klemmet Israelsson

Säljare Region Norr

Georg Fischer AB

Stationsgatan 12

936 51 Jörn

Sweden