Het Hycleen Automation System van GF Piping Systems biedt een doordacht pakket voor de automatisering van de drinkwaterinstallatie. De geïntegreerde sensoren en controllers in de afsluiters registreren de benodigde meetwaarden. Via de master wordt de hygiëne van de drinkwaterinstallatie automatisch geoptimaliseerd, inclusief registratie en rapportage. De gesynchroniseerde componenten zij n eenvoudig met één kabel voor de stroomvoorziening en de datacommunicatie verbonden. Sinds juli 2020 zij n de GF afsluiters offi cieel gecertificeerd door de KIWA (productcertificaat: K106819/01)
Hygiëne

Uniform hoge temperaturen en regelmatige waterwisseling. Preventie van de vorming van biofilm en legionellabesmetting dankzij hydraulisch balanceren en automatisch spoelen.

Centrale besturing en statusweergave

Het systeem werkt met geautomatiseerde afsluiters die vanuit de centrale besturingsunit simpel zijn in te stellen. HAS werkt zeer nauwkeurig en is zeer eenvoudig in bedrijf te stellen. Het systeem kan stand alone werken, maar is ook te koppelen aan een gebouwbeheersysteem.

Energiebesparing

Door de optimale hydraulische balancering word het energieverbruik tot een minimum gereduceerd.

Eenvoud

Eén kabel voor stroomtoevoer en gegevensoverdracht. De voorgemonteerde stroomtoevoer- en communicatiekabels van Hycleen Automation System zijn in verschillende lengtes verkrij gbaar.

Georg Fischer NV/SA

Drie Fonteinenstraat 6

1600 Sint-Pieters-Leeuw

België