Het Hycleen Automation System van GF biedt een doordacht pakket voor de automatisering van de drinkwaterinstallatie. De geïntegreerde sensoren en controllers in de afsluiters registreren de benodigde meetwaarden. Via de master wordt de hygiëne van de drinkwaterinstallatie automatisch geoptimaliseerd, inclusief registratie en rapportage. De gesynchroniseerde componenten zij n eenvoudig met één kabel voor de stroomvoorziening en de datacommunicatie verbonden. Sinds juli 2020 zijn de GF afsluiters officieel gecertificeerd door de KIWA (productcertificaat: K106819/01)

Hoe gaat het Hycleen Automation System in zijn werk?

Hygiëne

Uniform hoge temperaturen en regelmatige waterwisseling. Preventie van de vorming van biofilm en legionellabesmetting dankzij hydraulisch balanceren en automatisch spoelen

Centrale besturing en statusweergave

Het systeem werkt met geautomatiseerde afsluiters die vanuit de centrale besturingsunit simpel zijn in te stellen. HAS werkt zeer nauwkeurig en is zeer eenvoudig in bedrijf te stellen. Het systeem kan "stand alone" werken, maar is ook te koppelen aan een gebouwbeheersysteem

Energiebesparing

Door de optimale hydraulische balancering word het energieverbruik tot een minimum gereduceerd

Eenvoud

Eén kabel voor stroomtoevoer en gegevensoverdracht. De voorgemonteerde stroomtoevoer- en communicatiekabels van Hycleen Automation System zijn in verschillende lengtes verkrijgbaar

Uw contactpersoon:

Leo Stravers

Business Development Manager Building Technology