Dấu ấn sinh thái bền vững của chúng tôi

Hỗ trợ cho nỗ lực toàn cầu

Là một công ty hoạt động trên toàn thế giới, nhiệm vụ của chúng tôi là thể hiện cam kết của mình, bằng cách hỗ trợ thành công của khách hàng với các giải pháp sáng tạo, tiết kiệm năng lượng, tạo ra dấu ấn toàn cầu chung bền vững hơn.

Hoạt động bền vững

GF Piping Systems đang khiến dòng chảy trở nên bền vững: Các quy định về môi trường, sự khan hiếm nước và nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và xã hội về các giải pháp xanh và bền vững hơn là một loạt các xu hướng quan trọng trong việc định hình hành vi của khách hàng. Các giải pháp của chúng tôi cải thiện sự bền vững cho khách hàng xét về sử dụng năng lượng và tạo ra lượng khí thải CO2, đồng thời GF hỗ trợ sự thành công bền vững của khách hàng bằng cách tăng hiệu quả trong các quá trình như lắp đặt và vận hành.

Mọi thứ đều liên quan tới nhau

Chúng tôi hiểu rằng mọi thứ đều liên quan tới nhau – nếu chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, khách hàng của chúng tôi có thể giảm lượng CO2 thải ra. Cuối cùng, chỉ bằng cách cung cấp các giải pháp bền vững cho khách hàng, chúng ta mới có thể cùng nhau đóng góp tích cực vào nỗ lực phát triển bền vững toàn cầu.

Giảm 30% năng lượng tiêu thụ cho các trung tâm dữ liệu

Tiết kiệm 75 tỷ lít nước hàng năm trong dự án Sao Paulo

Giảm 12,5 tấn CO2 trong tòa nhà văn phòng 3 tầng

Các mục tiêu phát triển bền vững

Ở cấp độ Công ty, GF là thành viên của Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, trong đó GF Piping Systems trực tiếp đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Hỗ trợ cho nỗ lực toàn cầu bao gồm các mục tiêu về Sức khỏe tốt và Hạnh phúc, Nước sạch và Vệ sinh, Công nghiệp, Đổi mới và Cơ sở hạ tầng, Thành phố và Cộng đồng bền vững, Tiêu dùng và Sản xuất có trách nhiệm, cũng như Hành động vì Khí hậu.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building