Sự bền vững tại GF

Chúng tôi hiểu rằng mọi thứ đều liên quan đến nhau - những gì chúng tôi làm chắc chắn luôn ảnh hưởng đến ai đó, ở đâu đó. Các tác động môi trường của hoạt động con người là rõ ràng hàng ngày và mọi bên liên quan phải chịu trách nhiệm về phần việc của mình.

Dấu ấn sinh thái bền vững của chúng tôi

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Các mục tiêu phát triển bền vững

Ở cấp độ Công ty, GF là thành viên của Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc, trong đó GF Piping Systems trực tiếp đóng góp vào các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Hỗ trợ cho nỗ lực toàn cầu bao gồm các mục tiêu về Sức khỏe tốt và Hạnh phúc, Nước sạch và Vệ sinh, Công nghiệp, Đổi mới và Cơ sở hạ tầng, Thành phố và Cộng đồng bền vững, Tiêu dùng và Sản xuất có trách nhiệm, cũng như Hành động vì Khí hậu.

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building