GF'de Sürdürülebilirlik

Her şeyin bağlantılı olduğunu anlıyoruz; yaptığımız her şey kaçınılmaz olarak her zaman birini veya bir yeri etkiler. İnsan faaliyetlerinin çevresel etkileri her gün açıkça görülmektedir ve her paydaş kendi payına düşen sorumluluğu üstlenmelidir.

Sürdürülebilir ekolojik ayak izimiz

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Please accept all cookies to view the youtube video content.

Sürdürülebilir Geliştirme Hedefleri

Kurumsal düzeyde GF, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine doğrudan katkıda bulunan GF Piping Systems ile BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin bir katılımcısıdır. Küresel çabaya verilen destek, İyi Sağlık ve Refah, Temiz Su ve Sanitasyon, Sanayi, Yenilik ve Altyapı, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Tüketim ve Üretim ile İklim Eylemi hedeflerini içerir.