Kestävyys GF:llä

Ymmärrämme, että kaikki liittyy kaikkeen – kaikki tekemisemme väistämättömästi aina vaikuttaa johonkin jossakin. Ihmisen toiminnan ympäristövaikutukset ovat ilmeisiä päivittäin, ja jokaisen sidosryhmän on otettava vastuu omalta osaltaan.

Kestävä ekologinen jalanjälkemme

Kestävät kehityspäämäärät

Yritystasolla GF osallistuu YK:n Global Compact -aloitteeseen. Siinä GF Piping Systems myötävaikuttaa suoraan Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tuki globaalille pyrkimykselle sisältää hyvän terveyden ja hyvinvoinnin, puhtaan veden ja puhtaanapidon, teollisuuden, innovaation ja infrastruktuurin, kestävien kaupunkien ja yhteisöjen, vastuullisen kulutuksen ja tuotannon sekä ilmastotoimien päämääriä.

Georg Fischer AB, Vantaa

Äyritie 12a

01510 Vantaa

Suomi

GFPS_R9021_aDLtxMBSsn.jpeg