Công cụ chống hóa chất

Chemical resistance: How to find the right material for aggressive media 

Không phải mọi vật liệu ống đều thích hợp để vận chuyển chất lỏng và khí mạnh. Việc sử dụng vật liệu không chính xác có thể dẫn đến các vấn đề. Với công cụ trực tuyến này, giờ đây bạn có thể tìm thấy tài liệu phù hợp cho dự án của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng.

  • Chọn chất bạn định vận chuyển.
  • Sau đó, ChemRes PLUS sẽ hiển thị cho bạn các vật liệu phù hợp trong một bảng được sắp xếp rõ ràng.

Đây là ý nghĩa của kết quả:

++ (Nền xanh lá cây): Khuyến nghị hoàn toàn, không ảnh hưởng đến tính chất vật liệu.

+ (Nền xanh dương): Được đề xuất cùng với hệ số giảm chỉ định. Ảnh hưởng đến tính chất vật liệu, ví dụ: bằng cách thâm nhập hoặc phồng lên, có thể xảy ra nhưng không có ăn mòn hóa học.

O (Nền vàng): Đề xuất giới hạn. Từ nhiệt độ này, các khuyến nghị thường không được đưa ra mà chỉ dựa trên đánh giá cá nhân. Vui lòng liên hệ trực tiếp với GF Piping Systems.

- (Nền đỏ): Không thích hợp. Sự không tương thích của vật liệu và môi chất.

Liên hệ

George Fischer Pte. Ltd, Vietnam Representative Office

106 Nguyễn Văn Trỗi

700000 Phú Nhuận

Việt Nam

GF logo on the headquarters building